Lista członków SNPL

Członkowie zwyczajni

 1. Baranow Andrzej, prof. dr hab.
 2. Bartoszewicz Robert, dr
 3. Binkiewicz Lucjana, dr
 4. Bogdanowicz Zenon, dr
 5. Bogdziewicz Katarzyna, doc. dr
 6. Bolutienė Violeta doc. dr
 7. Borowska Barbara, dr
 8. Boris Renata, dr
 9. Bożerocki Tomasz, dr
 10. Bumbul Joanna (Bumbulienė Žana), prof. dr
 11. Burda Ryszard, prof. dr
 12. Czerniewska Bożena, dr
 13. Danilczenko Honorata, prof. dr
 14. Dawlewicz Mirosław, doc. dr
 15. Dwilewicz Barbara, doc. dr
 16. Dziembała Małgorzata, dr hab.
 17. Fedorowicz Irena, doc. dr
 18. Gaidis Ryszard, dr
 19. Geben Kinga, doc. dr
 20. Gębołyś Zdzisław, dr hab., prof. UKW
 21. Gołubowska Grażyna, dr
 22. Grużewski Bogusław, prof. dr
 23. Grynia Alina, dr hab.
 24. Haber (Bogdziewicz) Monika, dr
 25. Hejbowicz Stanisław, dr
 26. Ilgiewicz Henryka, dr hab.
 27. Ingielewicz-Citak Milena, dr
 28. Jakubowski Adam (Jakubauskas Adas), prof. dr
 29. Jundo-Kaliszewska Barbara, dr
 30. Juzala-Deprati Gustaw, dr hab., prof. UŁ
 31. Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
 32. Karpicz Renata, dr
 33. Kolendo Jan, dr
 34. Krupowies Walentyna, dr
 35. Kuzborska Elżbieta, dr
 36. Laptik Rajmund, doc. dr
 37. Łaszakiewicz (Klukowska) Regina, dr
 38. Łuczyńska Justyna, dr
 39. Lipniewicz Anna, dr
 40. Mackojć-Sinkevičienė Marzena, dr
 41. Majewski Stanisław, dr
 42. Malewska Alicja, dr
 43. Malewski Henryk, prof. dr
 44. Marszał Maciej, prof. dr hab.
 45. Medelienė Wiktoria, dr
 46. Mikłaszewicz Irena, doc. dr
 47. Mordas Henryk, dr
 48. Moroz-Łapin Krystyna, doc. dr
 49. Narkowicz Liliana, dr
 50. Osińska Wiesława (Veslava), dr hab.
 51. Pacowska Alina, dr
 52. Pecela Kamil, dr
 53. Pokorska-Iwaniuk Monika, dr
 54. Poteraj Jarosław, dr
 55. Pukszto Andrzej, doc. dr
 56. Rojowska Elżbieta, dr
 57. Rudziańska Greta, dr
 58. Runiewicz-Jasińska Renata, dr
 59. Runiewicz-Wardyn Małgorzata, dr hab.
 60. Rzegocka (Szpilewska) Jolanta, dr
 61. Snarski Tomasz Sławomir, dr
 62. Stankiewicz Wojciech, prof. dr
 63. Stefanowicz Małgorzata, dr
 64. Szejbak Mirosław, dr
 65. Szostakowski Józef, dr
 66. Talar Sylwia, dr
 67. Tomkiewicz Monika, dr hab.
 68. Turkiewicz Halina, doc. dr
 69. Urbanowicz Jolanta, doc. dr
 70. Ustinowicz Leon, prof. dr hab.
 71. Wardyn Łukasz, dr
 72. Waszkiewicz Aleksander, prof. dr
 73. Wołkonowski Jarosław, dr hab.
 74. Zakrzewski Paweł, dr
 75. Zaranka Jerzy, dr
 76. Zawadzka Alina, dr
 77. Žuromskaitė Brigita, doc. dr

Członkowie honorowi

 1. Brazis Romuald, prof. dr hab.
 2. Kosman Marceli, prof. dr hab.
 3. Łozowski Tadeusz, prof. dr hab.
 4. Winnicki Julian Z., prof. dr hab.

Członkowie wspierający

 1. Jakutowicz Sabina, mgr
 2. Kondratowicz Jan, mgr
 3. Lewandowska Ilona Ewa, mgr

Członkowie seniorzy
(emerytowani)

 1. Grygorowicz Marian, dr
 2. Kuźmo Ryszard Jan, dr

In memoriam

 1. Christauskas Julius prof. dr hab. 
  (1944–2009)
 2. Meilūnas Mečislovas, doc. dr 
  (1950–2017)
 3. Oziewicz Zbigniew, prof. dr hab. 
  (1941–2020)
 4. Pacowski Ewald, prof. dr hab. 
  (1917–2016)
 5. Sokołowski Aleksander, dr 
  (1935–2022)
 6. Sokołowski Leon Adolf, dr 
  (1934–2022)
 7. Szpilewski Edward, prof. dr hab. 
  (1935–2017)
 8. Wasilewski Eugeniusz Grzegorz, dr 
  (1943–2022)