Lista członków SNPL

Członkowie zwyczajni

 1. Baranow Andrzej, prof. dr hab.
 2. Bartoszewicz Robert, dr
 3. Binkiewicz Lucjana, dr
 4. Bogdanowicz Zenon, dr
 5. Bogdziewicz Katarzyna, doc. dr
 6. Bolutienė Violeta doc. dr
 7. Boris Renata, dr
 8. Borowska Barbara, dr
 9. Bożerocki Tomasz, dr
 10. Bumbul Joanna (Bumbulienė Žana), prof. dr
 11. Burda Ryszard, prof. dr
 12. Charniakova Katsiaryna, dr
 13. Czerniewska Bożena, dr
 14. Danilczenko Honorata, prof. dr
 15. Dawlewicz Mirosław, doc. dr
 16. Dołęgowski Tomasz, dr hab., profesor SGH
 17. Dwilewicz Barbara, doc. dr
 18. Dziembała Małgorzata, dr hab.
 19. Fedorowicz Irena, doc. dr
 20. Gaidis Ryszard, dr
 21. Geben Kinga, doc. dr
 22. Gębołyś Zdzisław, dr hab., prof. UKW
 23. Gołubowska Grażyna, dr
 24. Grużewski Bogusław, prof. dr
 25. Grynia Alina, dr hab.
 26. Haber (Bogdziewicz) Monika, dr
 27. Hejbowicz Stanisław, dr
 28. Ilgiewicz Henryka, dr hab.
 29. Ingielewicz-Citak Milena, dr
 30. Jakubowski Adam (Jakubauskas Adas), prof. dr
 31. Jundo-Kaliszewska Barbara, dr
 32. Juzala-Deprati Gustaw, dr hab., prof. UŁ
 33. Kamilewicz-Rucińska Danuta, dr
 34. Karpicz Renata, dr
 35. Kolendo Jan, dr
 36. Kos-Łabędowicz Joanna, dr
 37. Krupowies Walentyna, dr
 38. Kuzborska Elżbieta, dr
 39. Laptik Rajmund, doc. dr
 40. Łaszakiewicz (Klukowska) Regina, dr
 41. Łuczyńska Justyna, dr
 42. Lipniewicz Anna, dr
 43. Mackojć-Sinkevičienė Marzena, dr
 44. Majewski Stanisław, dr
 45. Malewska Alicja, dr
 46. Malewski Henryk, prof. dr
 47. Marszał Maciej, prof. dr hab.
 48. Medelienė Wiktoria, dr
 49. Michajłowicz Ilona, dr
 50. Mikłaszewicz Irena, doc. dr
 51. Mordas Henryk, dr
 52. Moroz-Łapin Krystyna, doc. dr
 53. Narkowicz Liliana, dr
 54. Osińska Wiesława (Veslava), dr hab.
 55. Pacowska Alina, dr
 56. Pokorska-Iwaniuk Monika, dr
 57. Poteraj Jarosław, dr
 58. Pukszto Andrzej, doc. dr
 59. Rojowska Elżbieta, dr
 60. Rudziańska Greta, dr
 61. Runiewicz-Jasińska Renata, dr
 62. Runiewicz-Wardyn Małgorzata, dr hab.
 63. Rzegocka (Szpilewska) Jolanta, dr
 64. Snarski Tomasz Sławomir, dr
 65. Stankiewicz Wojciech, prof. dr
 66. Stefanowicz Małgorzata, dr
 67. Szejbak Mirosław, dr
 68. Szostakowski Józef, dr
 69. Talar Sylwia, dr
 70. Tomkiewicz Monika, dr hab.
 71. Turkiewicz Halina, doc. dr
 72. Urbanowicz Jolanta, doc. dr
 73. Ustinowicz Leon, prof. dr hab.
 74. Wardyn Łukasz, dr
 75. Waszkiewicz Aleksander, prof. dr
 76. Widacki Jan, prof. dr hab.
 77. Wołkonowski Jarosław, dr hab.
 78. Zakrzewski Paweł, dr
 79. Zaranka Jerzy, dr
 80. Zawadzka Alina, dr
 81. Žuromskaitė Brigita, doc. dr

Członkowie honorowi

 1. Brazis Romuald, prof. dr hab.
 2. Kosman Marceli, prof. dr hab.
 3. Łozowski Tadeusz, prof. dr hab.
 4. Winnicki Julian Z., prof. dr hab.

Członkowie wspierający

 1. Jakutowicz Sabina, mgr
 2. Kondratowicz Jan, mgr
 3. Lewandowska Ilona Ewa, mgr

Członkowie seniorzy
(emerytowani)

 1. Grygorowicz Marian, dr
 2. Kuźmo Ryszard Jan, dr

In memoriam

 1. Christauskas Julius prof. dr hab. 
  (1944–2009)
 2. Meilūnas Mečislovas, doc. dr 
  (1950–2017)
 3. Oziewicz Zbigniew, prof. dr hab. 
  (1941–2020)
 4. Pacowski Ewald, prof. dr hab. 
  (1917–2016)
 5. Sokołowski Aleksander, dr 
  (1935–2022)
 6. Sokołowski Leon Adolf, dr 
  (1934–2022)
 7. Szpilewski Edward, prof. dr hab. 
  (1935–2017)
 8. Wasilewski Eugeniusz Grzegorz, dr 
  (1943–2022)