Danuta Kamilewicz-Rucińska

Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki

Urodziła się 22 lutego 1970 r. we wsi Połuknie w rejonie trockim na Litwie. Tam z wyróżnieniem ukończyła szkołę średnią. W latach 1987-1992 studiowała na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym i otrzymała kwalifikacje nauczyciela języka polskiego i literatury oraz historii i nauk społecznych. Po ukończeniu studiów pracowała na Uniwersytecie Polskim w Wilnie na stanowisku referenta do spraw studenckich oraz rozpoczęła uzupełniające studia magisterskie w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w zakresie filologii polskiej. Od 1999 roku jako dziennikarz jest związana z „Kurierem Wileńskim”.

W 2001 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w zakresie pedagogiki. Równolegle odbyła szereg specjalistycznych szkoleń i kursów z zakresu mediacji i rozwiązywania konfliktów w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich, ukończyła studia podyplomowe Kontrola wewnętrzna i finansowa oraz Audyt w Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz Europejski Fundusz Społeczny a gospodarka społeczna. W 2007 roku obroniła pracę doktorską na temat Kształcenie nauczycieli na Litwie w szkołach pedagogicznych z polskim językiem wykładowym (1945-2000) i otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Była pracownikiem dydaktycznym Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusieckiego w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie oddziału w Olsztynie. Od roku 2009 roku – adiunkt w Katedrze Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie.

Interesuje się zagadnieniami przemocy domowej i interwencji kryzysowej w rodzinie i środowisku lokalnym. Wychowuje dwoje dzieci – córkę Kamilę i syna Domana.

Powrót do Listy członków SNPL