Jolanta Urbanowicz

Doktor nauk społecznych

Urodziła się 17 września 1976 r. w Jawniunach, rejonie szyrwinckim, gdzie w roku 1990 ukończyła szkołę podstawową. W 1994 r. została absolwentką Szkoły Średniej w Mejszagole. W 2000 roku na Uniwersytecie Wileńskim obroniła pracę pt. Język telewizyjny oraz błędy leksykalne telewizji litewskiej, uzyskując stopień magistra w specjalności językoznawczej. 

Już podczas studiów rozpoczęła pracę jako nauczyciel języka litewskiego, a od roku 2000 pracowała na stanowisku kuratora w Wydziale Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wiedzę z zakresu administracji publicznej pogłębiała na studiach magisterskich na Uniwersytecie im. Michała Romera w Wilnie, w 2004 r. obroniła drugą pracę magisterską pt. Wdrażanie – realizowanie polityki strukturalnej Unii Europejskiej na Litwie oraz w Polsce: analiza porównawcza. W roku 2005 została zatrudniona na stanowisku lektora na Wydziale Administracja Publiczna na Uniwersytecie im. Michała Romera w Wilnie.

W roku 2011 na podstawie pracy doktorskiej Model zarządzania autonomią szkoły uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie zarządzania oraz administracji. Od 2012 r. jest docentem na tymże uniwersytecie.

Zainteresowania naukowe oscylują wokół polityki i zarządzania oświatą, a także polityki i administracji publicznej. Bierze udział w licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Jest autorką kilkunastu publikacji dotyczących problematyki zarządzania oświatą, administracji publicznej oraz służby cywilnej.

Powrót do Listy członków SNPL