Bogusław Grużewski

Doktor nauk społecznych

Urodził się 17 października 1962 roku w Wilnie. Ukończył szkołę średnią Nr. 19 w Wilnie z polskim językiem wykładowym. W 1985 roku ukończył Uniwersytet Wileński uzyskując specjalność ekonomista-matematyk. W 1990 roku na Moskiewskim Uniwersytecie obronił i uzyskał stopień doktora nauk społecznych. W 2009 r. na Uniwersytecie Michała Romera przeszedł procedurę habilitacyjną, od 2010 r. jest profesorem Uniwersytetu Wileńskiego.

Stanowiska związane z działalnością naukową:

 • Dyrektor Instytutu Badań Rynku Pracy Litewskiego Centrum Badań Socjalnych (do roku 2015 – Instytutu Pracy i Badań Socjalnych);
 • Profesor Uniwersytetu Wileńskiego oraz Litewskiej Akademii Wojskowej;
 • Ekspert Komisji Europejskiej do spraw polityki (monitorowania) zatrudnienia (od 2003 r.);
 • Ekspert programu Komisji Europejskiej SOCIEUX (od 2016 r.);
 • Ekspert zagraniczny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2014 r);
 • Społeczny doradca Premiera Litwy (2013–2016);
 • Profesor Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie (2010–2013);
 • Pracownik naukowy, Instytut Ekonomiki Akademii Nauk Litwy, 1986–1990;
 • Doradca, Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy, Litwa, 1991–1992;
 • Zastępca dyrektora, Kierownik działu, Instytut Pracy i Badań Socjalnych, Litwa, od 1992 roku;
 • Dyrektor międzyresortowego (6 instytucji) programu badawczego „Strategia rynku pracy”, Litwa, 1991–1993;
 • Konsultant, Bank Światowy (Labour Market Team for Baltic States), Litwa-Łotwa, 1992–1994;
 • Członek rządowej grupy roboczej odpowiedzialnej za współpracę z Polską w dziedzinie zatrudnienia i polityki rynku pracy, Litwa, 1993–1995;
 • Staż naukowy, USAID program, USA, 1995; Staże naukowe w Hiszpanii, Norwegii, Szwecji, Polsce;
 • Stypendia Fundacji im. J. Mianowskiego Polskiej Akademii Nauk, Polska, 1996; stypendia Fundacji Braci Śniadeckich, Polska, 1996–1997;
 • Konsultant dla Birks Sinclair and Associated LTD (Wielka Brytania) w programie PHARE, Litwa, 1997;
 • Lokalny ekspert, Consensus II projekt „Monitoring the Development of Social Protection Reform in the Countries of Central and Eastern Europe” zainicjowany przez Uniwersytet w York, Litwa, 1998–1999;
 • Ekspert, program rozwoju regionu Wileńskiego na zlecenie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Warszawy, Litwa, 1999;
 • Członek grupy rządowej wspólnie z Ministerstwem Pracy Danii oraz Uniwersytetem w Kopenhadze opracowującej „Strategię rozwoju zatrudnienia na Litwie”, Litwa, 1999–2000;
 • Ekspert (National Expert) opracowujący dla Komisji Europejskiej „Raport o Rozwoju Zatrudnienia i Polityki Rynku Pracy na Litwie”, 1999–2007.

Należy (od 1994) do Europejskiej Asocjacji Ekonomistów Pracy; od 1995 roku jest członkiem Bałtyckiej Asocjacji Demografów.

Ponad 100 artykułów w różnych czasopismach i opracowaniach wydanych w Wilnie, Kownie, Warszawie, Moskwie, Chabarowsku (Rosja), Rydze (Łotwa), Erewanie (Armenia), Coventry (Wielka Brytania), Turynie (Włochy), Dublinie, Brukseli, etc. Jest honorowy obywatelem miasta Jackson, MS, USA.

Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu Ministrów Pracy, Londyn 1992; w projektach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Budapeszt, 1995, 2005–2006.

Odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi” Rzeczpospolitej Polski (2015 r.).

Hobby: podróże, alpinizm, ping-pong, biliard, koszykówka, jogging.

E-mail:Boguslavas.Gruzevskis@dsti.lt

Powrót do Listy członków SNPL