Rocznik SNPL Tom 23A, Rok 2023

Założone w 1989 roku Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) prowadzi aktywną działalność na rzecz rozwoju i integracji środowiska naukowego Polaków na Litwie oraz współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Wkład w kształtowanie i konsolidację polskiej elity intelektualnej niesie nieocenione korzyści dla utrzymania tożsamości narodowej w warunkach zachodzącej na różnych poziomach integracji … Dowiedz się więcej

Rocznik SNPL Tom 22B, Rok 2022

Dzisiaj oddajemy do rąk czytelników Tom 22B Rocznika SNPL. Zawiera on trzy artykuły naukowe, cztery recenzje, artykuł poświęcony pamięci członka SNPL dr. Eugeniusza Grzegorza Wasilewskiego, jak również Kronikę SNPL, sylwetkę nowego członka naszego Stowarzyszenia dr. Barbary Jundo-Kaliszewskiej, listę członków SNPL, a także komunikaty o IX i X Międzynarodowych interdyscyplinarnych Konferencjach Naukowych, organizowanych przez SNPL. Oddajemy … Dowiedz się więcej

Rocznik SNPL Tom 22A, Rok 2022

Począwszy od 2014 roku, jednym z ważniejszych kierunków działalności Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (założonego w 1989 roku) jest prezentowanie swego potencjału intelektualnego w ramach organizowanych w Wilnie międzynarodowych konferencji naukowych. Cechą szczególną tych konferencji jest omawianie tematów związanych z problematyką stosunków polsko-litewskich oraz sytuacji mniejszości narodowych przede wszystkim na Litwie, ale również w Polsce i … Dowiedz się więcej

„Roczniki SNPL”

„Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy” jest serią wydawnictw naukowych poświęconych życiu i problemom współczesnych Polaków na Litwie. W kolejnych wydaniach Rocznika są publikowane prace naukowe, dokumenty i materiały, recenzje oraz kronika życia naukowego. W dziale publikacji naukowych znajdują się prace z takich dziedzin, jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, dzieje kultury, prawo, historia sztuki, historia literatury, etnografia, demografia, … Dowiedz się więcej