Rocznik SNPL Tom 22B (w druku)

Tom 22B Rocznika SNPL za rok 2022 będzie zawierał następujące materiały: Strony tytułowe     s. i–iv Wstęp     s. v–ix DZIAŁ NAUKOWY – ARTYKUŁY NAUKOWE MICHAEL J. MIKOŚThe reception of Henryk Sienkiewicz’s works in the United States / Odbiór dzieł Henryka Sienkiewicza w Stanach Zjednoczonych     s. 3–20 HENRYKA ILGIEWICZWkład absolwentów Uniwersytetu Stefana Batorego w badania … Czytaj dalej

Rocznik SNPL Tom 22A, Rok 2022

Począwszy od 2014 roku, jednym z ważniejszych kierunków działalności Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (założonego w 1989 roku) jest prezentowanie swego potencjału intelektualnego w ramach organizowanych w Wilnie międzynarodowych konferencji naukowych. Cechą szczególną tych konferencji jest omawianie tematów związanych z problematyką stosunków polsko-litewskich oraz sytuacji mniejszości narodowych przede wszystkim na Litwie, ale również w Polsce i … Czytaj dalej