Jarosław Poteraj

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Urodzony w Łomży 4 września 1963 roku. Magister inżynier technologii żywności – Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie (obecnie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 1987, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – Katolicki Uniwersytet Lubelski 2002. Bezpośrednio po ukończeniu studiów wyższych, w latach 1987–1993 pracował w branży spożywczej. W latach 1993–2002 związany z bankowością, pracując na różnych stanowiskach w Banku Polska Kasa Opieki SA oraz w Banku Pocztowym SA. W roku 1995 ukończył studia podyplomowe Pieniądz i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

W latach 1998–2002 studiował ekonomię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w Instytucie Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych tego uniwersytetu złożył i obronił pracę doktorską pt. Procesy konsolidacyjne polskich instytucji finansowych, uzyskując w roku 2002 stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W latach 2002–2003 adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. W latach 2003–2004 dyrektor finansowy w Polskich Agencjach Finansowych Sp. z o.o. w Warszawie. Od roku 2005 pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w Instytucie Przedsiębiorczości. W roku 2006 odbył staże naukowo-badawcze we włoskich uniwersytetach Università Cattolica del Sacro Coure oraz Università Commerciale Luigi Bocconi. Autor książek:

  • Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne (2002), 
  • Procesy konsolidacyjne. Raiders & Targets w polskich instytucjach finansowych (2004), 
  • Pension Systems in 27 EU Countries (2008),
  • Katalaktyka instytucji finansowych rynku emerytalnego w Polsce w perspektywie efektywności inwestowania (2010)

Jet autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, a także wielu opracowań na potrzeby praktyki gospodarczej.

Przewodniczący Kapituły Fundacji Narwiańskiej, członek Komisji Rewizyjnej Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im Wagów i członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Współpracuje także z Polskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Wilnie.

Na co dzień mieszka i pracuje w Łomży. Jest żonaty i ma pięcioro dzieci. Żona Katarzyna pracuje jako nauczyciel języka angielskiego.

Powrót do Listy członków SNPL