Robert Bartoszewicz

Doktor nauk medycznych

Adiunkt w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Urodził się 5 marca 1968 roku w Ulanach na Litwie. Rodzice – Jan i Czesława Bartoszewiczowie. W 1975 roku rozpoczął naukę w Duksztańskiej Szkole Ośmioletniej, która kontynuował w Średniej Szkole nr 19 w Wilnie (obecnie Szkoła Średnia im. W.Syrokomli), którą ukończył w 1986 r. ze srebrnym medalem. Lata 1986 – 1988 – służbaw wojsku . W latach 1988 – 1989 pracował w Ajreńskiej Szkole Podstawowej.

W roku 1989 rozpoczął Studia na II Wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej. W roku 1995 ukończył studia i rozpoczął podyplomowy staż lekarski w Szpitalu Wolskim im. Dr Gostyńskiej w Warszawie. W roku 1997 rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w zakresie otolaryngologii w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiej Akademii Medycznej. Egzamin na I stopień zdał w roku 1999 i w tymże roku rozpoczął szkolenie w zakresie II stopnia. Stypendium doktoranckie Rządu RP umożliwiło mu napisanie pracy doktorskiej pod tytułem „Droga do rozpoznania guza nerwu przedsionkowo-ślimakowego”, obronionej w 2003r. Praca napisana została pod kierownictwem prof. dr hab. med. Kazimierza Niemczyka. Od 2003 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta, a od roku 2005 na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Jest autorem i współautorem kilkunastu prac ogłoszonych w czasopismach krajowych i zagranicznych, autorem i współautorem kilkunastu doniesień zjazdowych. Główne zainteresowania zawodowe – chirurgia ucha i kości skroniowej, chirurgia podstawy czaszki.

Jest żonaty, żona – Walentyna, filolog, doktor nauk humanistycznych, córka – Maria. Główne zainteresowania pozazawodowe – literatura, historia filmu, enologia, podróże.

Powrót do Listy członków SNPL