Walentyna Krupowies

Doktor nauk humanistycznych

Urodziła się 23 września 1969 roku na Wileńszczyźnie. W latach 1976-1984 uczęszczała do Podborskiej Szkoły Podstawowej. W roku 1987 ukończyła Solecznicką Szkołę Średnią (obecnie Gimnazjum im. J. Śniadeckiego) ze srebrnym medalem, a w 1992 – z wyróżnieniem polonistykę i historię na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Pracę magisterską obroniła na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1995-1996 pracowała jako asystentka na Uniwersytecie Polskim w Wilnie.

W 2002 roku uzyskała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy Historyczność w dyskursie polskiej powieści kresowej.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą literatury polskiej XX wieku, polskiej literatury kresowej, historii WXL, zjawisk pogranicza kulturowego. Opublikowała w „Przeglądzie Humanistycznym” oraz pracach zbiorowych kilkanaście recenzji i artykułów poświęconych literaturze kresowej; m.in. Dziecko w powieści kresowej, /w:/ Postać literacka. Teoria i historia, red. E. Kasperski, Warszawa 1998; Z zagadnień tożsamości Wilna, /w:/ Od strony Kresów. Studia i szkice. Część trzecia, pod red. H. Bursztyńskiej, Kraków 2005.

Zainteresowania: historia Europy, teatr, kuchnia śródziemnomorska.

Mąż, Robert Bartoszewicz, jest adiunktem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ma córkę Marysię.

Powrót do Listy członków SNPL