Ilona Lewandowska

Magister historii i teologii, dziennikarka

Urodziła się w 1979 r. w Mławie (Polska). Absolwenta historii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2006) i teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w
Warszawie (2012).

Obecnie jest doktorantką na kierunku historia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Jana Żaryna przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Żołnierze AK i osoby wspierające polskie podziemie zbrojone skazani na karę śmierci i rozstrzelani w
wewnętrznym więzieniu NKWD-MWD w latach 1944–1947”.

Autorka dwóch książek i kilku artykułów naukowych. Współpracowała z miesięcznikami „Na Poważnie” i „wSieci Historii”. Obecnie mieszka i pracuje w Wilnie. W latach 2014–2015 była dziennikarką portalu Wilnoteka.lt. Od czerwca 2016 r. pracuje w dzienniku „Kurier Wileński”, gdzie zajmuje się tematyką polityczną i historyczną.

Nagrody:

  • 2012 r. – I miejsce w plebiscycie internautów na najlepszą książkę historyczną 1. półrocza tego roku „Historia Zebrana” – za książkę Działalność Sióstr od Aniołów w Polsce w latach 1945–1980.
  • 2015 r. – nagroda główna w konkursie dla dziennikarzy „Ale numer!” zorganizowanym przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” za tekst Mord w Koniuchach – kto jeszcze o tym pamięta.

E-mail: illewandowska@gmail.com

Powrót do Listy członków SNPL