Jolanta Rzegocka

Doktor nauk filozoficznych, nauczyciel akademicki

Brała udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu historii dramatu, teatru, historii książki i kultury teatralnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W latach 2012-2016 była członkiem zespołu badawczego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki RP pt. „Wydawnictwa i publikacje drugiego obiegu w nowożytnej Anglii i Polsce.”

Obecnie prowadzi badania nad programami teatru jezuickiego dawnej Rzeczypospolitej w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Kształcenie obywatela na scenach jezuickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Programy teatralne w archiwach wileńskich i rzymskich SJ oraz w wybranych bibliotekach polskich.” Projekt jest realizowany pod kierunkiem prof. Jana Okonia.

Stworzyła i prowadzi portal Literacka Mapa Krakowa.

Pola zainteresowań: historia dramatu, kultura literacka, staropolski dramat misteryjny, dramat staroangielski, literatura i kultura Renesansu, teatr jezuicki a świat wartości, polsko-angielskie związki kulturowe, współczesna literatura pogranicza, geografia literacka.

Kontakt: jolanta(kropka) rzegocka (eta) ignatianum (kropka) edu (kropka) pl

Lista publikacji 2011-2015

1. “Civic Education on Stage: Civic Values and Virtues in the Jesuit Schools of the Polish–Lithuanian Commonwealth”. In Exploring Jesuit Distinctiveness: Interdisciplinary Perspectives on Ways of Proceeding within the Society of Jesus, eds. Robert Aleksander Maryks, Brill, Leiden, 2016.

2. “English Recusants in the Jesuit theatre of Poland-Lithuania”. In The Library of the Written Word. Boston, MA: Brill [spaudoje].

3. “Old Saints in the Eyes of a New Saint: Edmund Campion’s Plays in Central Europe”, The 14th Triennial Colloquium of the Société Internationale pour l’Étude du Théâtre Médiévale, 22-27.07.2013, on-line publication: http://www.staff.amu.edu.pl/~pber/Rzegocka.pdf

4. Clarinda E. Calma, Jolanta Rzegocka, „O nazywaniu rzeczy po imieniu: Wileńskie tłumaczenia dzieł Edmunda Campiona SJ” (Edmundo Kampiono SJ vertimai Vilniuje) in: Senoji Lietuvos literatūra 35-36 (2015): 367-382.

5. „Habent buccinatores non infimos, habent scholas florente”, czyli o kulturze muzycznej jezuitów na Śląsku in: Ruch Literacki 1 (2014). Tomaszo Jeżo knygos, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i Ziemi Kłodzkiej (1581-1776) recenzja.

6. „Żywoty równoległe: Campion i Skarga” (Paralelinės biografijos: Kampionas ir Skarga) in: Rzecz o dziele Piotra Skargi SJ. Red. K. Biel, M. Stankiewicz-Kopeć, 175-86. Krokuva: Akademia Ignatianum, 2013.

7. Konferencja Piotr Skarga SJ i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego (Petras Skarga Ir LDK kultūra). Ruch Literacki 6 (2012): 772-74. Konferencijos aptarimas.

8. Being Serious about Laughter: The Case of Early Modern Biblical Plays” in: Humour and Religion. Red. Hans Geybels, Walter Van Herck, 156-68. London: Continuum, 2011.

9. Clarinda E. Calma, Jolanta Rzegocka. “Locating Theatricality: The Case of the Grand Duchy of Lithuania”. Pogranicza teatralności. Poezja – poetyka– praktyka (Teatriškumo ribos. Poezija – poetika – praktika). Red. Andrzej Dąbrówka, 138-57. Varšuva: Instytut Badań Literackich PAN, 2011.

10. Język a tożsamość (Kalba ir tapatumas). Kultura i Polityka 10 (2011). Tišnerio Europos Universiteto mokslino žurnalo leidinio redaktorė ir įžanginio straipsnio autorė.

Powrót do Listy członków SNPL