Joanna Kos-Łabędowicz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia (aktualnie nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse)

Urodzona w 1982 roku w Katowicach, ukończyła liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, w latach 2001-2006 studiowała na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń i w latach 2002-2007 na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w 2013 obroniła rozprawę doktorską poświęconą zachowaniom konsumentów.

Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzi zajęcia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim dla studentów polskich i studentów zagranicznych w ramach angielskojęzycznego kierunku studiów oraz przedmiotów swobodnego wyboru.

Dorobek naukowy obejmuje m.in. monografię Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumentów (Warszawa, 2015). Jest autorem lub współautorem ponad 20 wydawnictw książkowych i około 80 artykułów w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych.

Ponadto posiada doświadczenie w realizowaniu projektów naukowo-badawczych, krajowych i międzynarodowych w tym realizowanego w latach 2017-2022; HORYZONT 2020: Personalised ICT-tools for the Active Engagement of Consumers Towards Sustainable Energy.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki rozwoju gospodarek oraz międzynarodowych powiązań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem roli nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i transportu.

Autor lub współautor ponad 20 wydawnictw książkowych i około 80 artykułów w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. Lista publikacji na stronie uczelni

Powrót do Listy członków SNPL