Aleksander Waszkiewicz (Alexander Vashkevich)

Profesor, doktor nauk prawych

Urodził się w Lidzie 9 września 1960 r. W 1983 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (BUP) w Mińsku. W 1987 roku obronił pracę doktorską w dziedzinie prawa konstytucyjnego, pracował w katedrze prawa konstytucyjnego jako wykładowca, docent. W 1996 r. został wybrany  do Sądu Konstytucyjnego Białorusi, ale po referendum listopadowym 1996 r. podał się do dymisji. Pracował jako docent katedry prawa międzynarodowego BUP. W maju 2014 r. wygrał konkurs międzynarodowy na stanowisko profesora w Europejskim Uniwersytecie Humanitarnym w Wilnie. Wykłada prawo europejskie, prawo konstytucyjne porównawcze, prawo praw człowieka, historię doktryn prawnych, prawo organizacji międzynarodowych.

Stypendysta Fulbrighta 1995 r. (American University, Washington College of Law, Stany Zjednoczone), stypendysta Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (Heidelberg, Niemcy) (1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010).

Prowadził wykłady i uczestniczył w licznych konferencjach naukowych w 28 krajach. Jest autorem i współautorem 120 książek i artykułów naukowych, z których powyżej 30 artykułów ukazało się w 8 krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. Od 2006 r. jest członkiem Panelu Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, współautorem Wytycznych w Sprawie Wolności Pokojowych Zgromadzeń OBWE oraz Komisji Weneckiej, członkiem Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association), a także Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego (International Association of Constitutional Law).

Członek Związku Polaków na Białorusi z 1990 r.

E-mail: alexander.vashkevich@ehu.lt   a.vashkevich7@gmail.com

Powrót do Listy członków SNPL