Andrzej Baranow

Profesor, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filologii polskiej

Urodził się 24 sierpnia 1959 r. w Kostromie (Rosja). Po ukończeniu studiów filologicznych na Uniwersytecie w Kostromie wykładał literaturę powszechną na wyższych uczelniach w Rosji. Studiował polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Moskiewskiego im. M. Łomo- nosowa, gdzie obronił także pracę doktorską pt. Stefan Żeromski i literatura rosyjska oraz rozprawę habilitacyjną pt. Fiodor Dostojewski a literatura polska.

Od 2004 r. pracuje w Katedrze Filologii Polskiej i Dydaktyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (obecnie Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: literatura pozytywizmu i Młodej Polski, teoria literatury, litewsko-polskie związki literackie.

Zainteresowania naukowe: komparatystyka, literatura polska w kontekście litewskim i zachodnioeuropejskim, litewsko-polskie związki kulturowe, literatura w ujęciu gender. Jest autorem monografii, studiów oraz licznych artykułów naukowych.

Zainteresowania pozanaukowe: kino elitarne, podróżowanie, kolarstwo.

e-mail: abandrebar66@gmail.com

Powrót do Listy członków SNPL