Anna Lipniewicz

Doktor nauk społecznych

Urodziła się 26 lutego 1978 r. w Warenie (Varėna) na Litwie. W 2000 r. ukończyła studia licencjackie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Wileńskiego, w 2002 r. – studia magisterskie (specjalizacja: Analiza i Planowanie Ekonomiczne). Od czerwca 2002 r. pracuje w Litewskim Centrum Badań Społecznych (LCBS) (dawny Instytut Badań
Społecznych).

W latach 2002–2004 i 2009–2011 pracowała jako wykładowca na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu
im. Michała Romera w Wilnie (dawny Litewski Uniwersytet Prawa). W 2010 r. wstąpiła na studia doktoranckie z socjologii w LCBS, w styczniu 2015 r. obroniła rozprawę pt. Mobilność litewskich lekarzy w transnacjonalnej przestrzeni społecznej.

Od stycznia 2016 r. jest pracownikiem naukowym LCBS, a od czerwca tego roku – sekretarzem naukowym.

Anna Lipniewicz ma 14-letnie doświadczenie w dziedzinie badań społecznych. Zainteresowania naukowe: mobilność społeczna, migracja, tożsamość narodowa, wykluczenie społeczne, transnacjonalizm, państwo
opiekuńcze, polityka społeczna i mieszkalnictwo, etyka działalności naukowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów: w latach 2005–2016 zarządzała pięcioma krajowymi programami badawczymi oraz jednym projektem finansowanym przez UE.

e-mail: anna.lipnevic@lstc.lt

Powrót do Listy członków SNPL