Wiktoria Medelienė

Doktor nauk chemicznych

Wiktoria ze Skrobockich Medelienė urodziła się 18 września 1953 r. w Ejszyszkach Litwa. Od 1972 r. mieszka w Wilnie. W 1972 r. ukończyła Szkołę Średnią w Ejszyszkach. Następnie podjęła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wileńskiego, uzyskując w 1977 r. dyplom kwalifikacyjny chemika, wykładowcy chemii.

Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych był nadany w 1992 r. w Instytucie Chemii LR na podstawie pracy doktorskiej: Wpływ stymulatorów współosadzania mikrocząstek ceramicznych z niklem i niektórych związków siarkowych na elektroosadzanie kompozytowych powłok niklowych. Promotor – prof. dr habil. A. Bodnevas.

Miejsca pracy i stanowiska. Po ukończeniu studiów uniwersyteckich w zasadzie podstawowym miejscem pracy był i pozostaje nadal Instytut Chemii Litewskiej Akademii Nauk, który funkcjonował pod różnymi nazwami: Instytut Chemii i Technologii Chemicznej AN LRR (lata 1977 – 1978) – inżynier-chemik; (lata 1978 – 1991) – młodszy pracownik naukowy; Instytut chemii LR: (lata 1993 –2010) – pracownik naukowy; od 2010 r. PINB Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych LR – pracownik naukowy.

Tematyka badań naukowych. I. Materiałoznawstwo elektrochemiczne, a mianowicie, otrzymywanie nowych materiałów kompozytowych z wdrążeniami niemetalowych twardych cząsteczek z różnymi podłożami metalowymi. II. Badania elektrochemicznej, wysokotemperaturowej korozji oraz badania odporności powłok na ścieranie mechaniczne i inne właściwości.

Wynalazki. 2 świadectwa (certyfikaty) autorskie z badań elektroosadzania kompozytowych powłok niklowych: Nr 1557199 oraz Nr 1544847.

Bierze aktywny udział w konferencjach  republikańskich i międzynarodowych konferencjach: 1996 r. _ Polska, Gdańsk; 1999 r. _ Włochy, Pavia; 2004 r. _ Indie, Bangalore, Centrum Badań Kosmicznych ISRO. W r. 2003 odbywała staż naukowy w Krakowie (rok akademicki 2003-2004) w ramach stypendium Funduszu Królowej Jadwigi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Znajomość języków: polski, litewski, rosyjski, niemiecki, angielski.

Powrót do Listy członków SNPL