Greta Rudziańska

Doktor nauk humanistycznych

Urodziła się 20 lutego 1968 r. w Wilnie. W roku 1991 ukończyła filologię rosyjską na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie obroniła pracę magisterską pt. „Polski temat w twórczości A. Puszkina”. W latach 1991-1993 pracowała jako tłumacz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RL.

W r.1993 rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie prowadziła badania w zakresie dziewiętnastowiecznych polsko-rosyjskich związków literackich, pracowała nad dorobkiem slawistycznym M. Zdziechowskiego. Od 1998 r. kontynuowała studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2000 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Władysław Syrokomla i Litwa” uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W rozprawie doktorskiej ukazała bogate związki poety z Litwą, jego zafascynowanie historią oraz geografią kraju, poddała badaniu twórczość poetycką i prozatorską Syrokomli, a zwłaszcza wiersze, które polski poeta napisał wykorzystując motywy folkloru litewskiego. Dużo miejsca poświęciła gatunkowi gawędy w twórczości Syrokomli. Znaczną część rozprawy stanowi prezentacja poematów o tematyce historycznej, w których odzwierciedlone zostały różne okresy historii Litwy. Dużo uwagi udzieliła wpływom tradycji A. Mickiewicza, badała, w jaki sposób tradycje romantyzmu i realizmu odbiły się na twórczości „lirnika wioskowego”. Po obronie doktoratu znalazła zatrudnienie w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk.

Obecnie pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym jako referent rektora, przygotowuje do publikacji artykuły o W. Syrokomli, A. Puszkinie, M. Zdziechowskim.

Zainteresowania: historia literatury, komparatystyka literacka, teatr, muzyka, podróże.

E-mail: greta1968 (eta) rambler (kropka) ru

Powrót do Listy członków SNPL