EFPSNT

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) – federacja polonijnych stowarzyszeń zajmujących się kwestiami nauki i techniki, prowadzących działalność w państwach europejskich. Federacja została założona w 2004 roku z siedzibą we Wiedniu. Do zasadniczych zadań Federacji należy stymulowanie współpracy między polonijnymi środowiskami naukowo-technicznymi, wspieranie integracji tych środowisk w Europie, reprezentowanie ich wspólnych interesów, popieranie współpracy polonijnych środowisk z analogicznymi środowiskami w Europie oraz propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowej, technicznej i gospodarczej. EFPSNT działa poprzez doroczne Walne Zebrania, organizację konferencji tematycznych oraz udział w konferencjach organizowanych przez inne organizacje polskie i polonijne.

Lista stowarzyszeń członkowskich EFPSNT:

FlashInfo – wydawnictwo EFPSNT

Flash Info N° 30

Flash Info N° 29

Flash Info N° 28

Flash Info Nr 27

Flash Info Nr 26

Flash Info Nr 25

Flash Info Nr 24

Flash Info Nr 23

Flash Info Nr 22

Flash Info Nr 21

Flash Info Nr 20

Flash Info Nr 19

Flash Info Nr 18

17. numer wydania „Flash Info”.

16. numer FlashInfo, wydawnictwa Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

15. numer FlashInfo, wydawnictwa Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

14. numer Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info. W tym numerze są między innymi informacje o 100-leciu technicznego stowarzyszenia polonijnego we Francji, w którym uczestniczył przedstawiciel SNPL, informacja naszych partnerów Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polaków na Litwie (STIP) oraz wiadomości o działalności SNPL.

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych wydała kolejny numer wydania informacyjnego Flash Info N° 9.

W kolejnym wydaniu Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info N° 8 są ciekawe informacje o SNPL.

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) Janusza Ptaka o współpracy polonijnych inzynierów w Europie na XII zebraniu walnym, które się odbyło 17-18 października 2015 roku w Londynie.

W wydawnictwie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info N° 7 są opublikowane wiadomości o imprezach SNPL.

W wydawnictwie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info N° 5 ukazał się artykuł o SNPL.

Życzymy ciekawej lektury!