Jan Kondratowicz

Magister prawa,
detektyw licencjonowany

Urodził się 29 marca 1979 r. w rejonie święciańskim na Litwie. W 1997 r. ukończył Szkołę Średnią nr 1 (obecnie gimnazjum „Žejmiana”) w Podbrodziu. W latach 1997–
2002 studiował prawo na Uniwersytecie w Białymstoku, w 2002 r. uzyskał stopień magistra prawa. Odbył szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
Od 2015 r. samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą z zakresu świadczenia usług prawnych, a od 2018 r. – również usług detektywistycznich na podstawie licencji detektywa.

Od 2015 r. jest doktorantem w Zakładzie Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przygotowuje rozprawę doktorską. Uczestniczy w konferencjach i seminariach naukowych.

Zainteresowania: prawo międzynarodowe, biegi przełajowe.

Powrót do Listy członków SNPL