Jarosław Wołkonowski

Doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca akademicki

Urodził się 19 maja 1956 roku we wsi Gudele w rej. Wileńskim. W 1974 roku ukończył Szkołę Średnią nr 19 (obecnie im. Władysława Syrokomli) w Wilnie. W latach 1974-1979 studiował fizykę na Uniwersytecie Wileńskim. 

W roku 1995 w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. K. Przybysza napisał i obronił pracę doktorską na temat „Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej w latach 1939-1945”. W latach 1995-98 pełnił obowiązki zastępcy redaktora naczelnego dziennika „Kurier Wileński”, w latach 1998-2005 pracował początkowo jako adiunkt a następnie jako p.o. docenta na Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Od 2006 roku pracuje na Uniwersytecie w Białymstoku na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Prawa na kierunku Europeistyka.

W 1996 roku ukazała się monografia Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej w latach 1939-1945, Warszawa 1996, Adjutor, s. 404, zaś w 2004 roku ukazała się monografia Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie w latach 1919-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 472.

W 2005 roku w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk obronił pracę habilitacyjną na temat „Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie w latach 1919-1939”. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych na temat polskiego podziemia wileńskiego w czasie drugiej wojny światowej oraz stosunków polsko-żydowskich na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym w czasopismach i dziennikach: „Karta”, „Mars”, „Gazeta Wyborcza”, „Lietuvos Rytas”, „Kurier Wileński”, „Nasza Gazeta”. Jest redaktorem naukowym wydania zbiorowego pt. Rok 1944 na Wileńszczyźnie (1996).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP.

Zainteresowania: literatura z zakresu historii XX stulecia, piłka nożna.

E-mail:jarekw31@wp.pl lub wolkonowski@uwb.edu.pl

Powrót do Listy członków SNPL