Alina Grynia

Ekonomista,
doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Urodziła się 20 sierpnia 1959 roku w Wilnie. W 1976 r. ukończyła Wileńską Szkołę Średnią nr 5. W latach 1976-1980 studiowała na Uniwersytecie Wileńskim na kierunku cybernetyki ekonomicznej. W 1980 roku otrzymała dyplom bakałarza.

W 1980 r. rozpoczęła studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomiki Produkcji i w 1982 r. uzyskała stopień magistra ekonomii. W latach 1993-1997 pracowała jako asystent w Katedrze Ekonomii na Uniwersytecie Polskim w Wilnie przy SNPL. W 1996 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Gospodarki Światowej. W 2004 r. na podstawie rozprawy naukowej pt. Inwestycje kapitału zagranicznego na Litwie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych.

Jest autorką szeregu artykułów naukowych z zakresu tematyki ekonomicznej i socjalnej, systematycznie bierze udział w konferencjach naukowych i różnego rodzaju dyskusjach, wygłasza odczyty. Kilkakrotnie występowała jako ekspert Litwy:

  • w latach 1993–1994 przy selekcji pracowników dla amerykańskiej firmy Kraft Jacobs Suchard;
  • w 2005 r. wykonywała ekspertyzę projektu ESPON 2.4.2 Integrated analysis of transnational and national territories based on ESPON results w ramach programu INTERREG.

Od 2000 r. jest członkiem zarządu Unii Kredytowej Regionu Wileńskiego.

Od 2004 r. pracuje w Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionu Wileńskiego na stanowisku kierownika projektów.

W 2005 r. rozpoczęła staż habilitacyjny w Szkole Głównej Handlowej, zajmuje się problematyką Polityki regionalnej na Litwie.

Ma córkę Erykę. Zainteresowania: podróże, góry, dobra książka.

Powrót do Listy członków SNPL