Kompetencje SNPL

Tematyka interdyscyplinarna

Badania porównawcze dotyczące mniejszości narodowych w kontekście regionalnym.

Nauki społeczne

Socjologia
Prof. dr Bogusław Grużewski: badania socjologiczne, poziom/jakość życia, migracja, mniejszości narodowe (kwestie prawne, socjalne oraz ekonomiczne);

Prawo
Prof. dr Henryk Malewski – lista publikacji 2017-2021
dr hab. Elżbieta Kuzborska – lista publikacji

Nauki humanistyczne

Językoznawstwo
dr Mirosław Dawlewicz – lista publikacji
dr Barbara Dwilewicz – lista publikacji

Literaturoznawstwo
doc. dr Irena Fedorowicz – lista publikacji

Historia
Dr hab. Henryka Ilgiewicz – lista publikacji na lata 2017-2021
Dr Liliana Narkowicz – wybrane publikacje w biogramie

Nauki fizyczne

FizykaInżynieria materiałowa i elektrotechnika
prof. dr Wojciech Stankiewicz – lista publikacji w ResearchGate

Fizykaspektroskopia cząsteczek organicznych
dr Renata Karpicz  lista publikacji

Informologia, informatyka, fizyka
dr hab.Wiesława (Veslava) Osińska – lista publikacji

Interakcja człowiek-komputer (styk informatyki, psychologii i ergonomii)
Doc. dr Krystyna Łapin: metody projektowania użytecznych systemów informatycznych i serwisów internetowych, projektowanie doświadczeń użytkownika, projektowanie interfejsu użytkownika systemów decyzyjnych krytycznych dla bezpieczeństwa, doskonalenie jakości użytkowej systemów informatycznych. Lista publikacji