Kompetencje SNPL

Tematyka interdyscyplinarna

Badania porównawcze dotyczące mniejszości narodowych w kontekście regionalnym.

Nauki społeczne

Ekonomia

dr hab. Alina Gryniapublikacje.

Socjologia

Prof. dr Bogusław Grużewski: badania socjologiczne, poziom/jakość życia, migracja, mniejszości narodowe (kwestie prawne, socjalne oraz ekonomiczne);

Prawo

Prof. dr Henryk Malewski – lista publikacji 2017-2021
dr hab. Elżbieta Kuzborska – lista publikacji

Nauki humanistyczne

Językoznawstwo

dr Mirosław Dawlewicz – lista publikacji
dr Barbara Dwilewicz – lista publikacji

Literaturoznawstwo

doc. dr Irena Fedorowicz – lista publikacji

Historia

Dr hab. Henryka Ilgiewicz – lista publikacji na lata 2017-2021
Dr Liliana Narkowicz – wybrane publikacje w biogramie

Nauki przyrodnicze

Fizyka

prof. dr Wojciech Stankiewicz: inżynieria materiałowa i elektrotechnika, lista publikacji w ResearchGate

dr Renata Karpicz: spektroskopia cząsteczek organicznych, lista publikacji

Informologia, informatyka, fizyka

dr hab.Wiesława (Veslava) Osińska – lista publikacji

Inżynieria oprogramowania, interakcja człowiek-komputer

Doc. dr Krystyna Łapin: metody projektowania użytecznych systemów informatycznych i serwisów internetowych, projektowanie doświadczeń użytkownika, projektowanie interfejsu użytkownika systemów decyzyjnych krytycznych dla bezpieczeństwa, doskonalenie jakości użytkowej systemów informatycznych. Lista publikacji