In memoriam – Mieczysław Meilūnas

(20.07.1950–11.11.2017)

Doktor nauk matematycznych, docent, nauczyciel akademicki

11 listopada 2017 roku nagle zmarł członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy dr doc. Mečislavas Meilūnas (Mieczysław Mejłun). Urodził się 20 lipca 1950 r. we wsi Burnianka w rejonie malackim na Litwie. Po ukończeniu szkoły średniej w Janiszkach w tymże rejonie w latach 1969–1974 studiował na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Wileńskiego. Otrzymał kwalifikacje matematyka.

Po ukończeniu studiów pracował w Centrum Obliczeniowym Uniwersytetu Wileńskiego, w latach 1975–1978 odbywał studia doktoranckie na Uniwersytecie Moskiewskim im. Łomonosowa. Po powrocie do Wilna pracował na Uniwersytecie Wileńskim i Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina, a także w Filii Uniwersytetu w Białym-stoku w Wilnie.

Obronił pracę doktorską na temat metod numerycznych i modelowania w medycynie, opublikował liczne prace z zakresu matematyki stosowanej. Był członkiem kolegium redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego Mathematical Modelling and Analysis. Brał udział w różnych projektach naukowych.

Był jednak przede wszystkim pedagogiem. Lubił pracować ze studentami, starał się rozbudzić u nich zamiłowanie do pracy naukowej, cieszył się ich sukcesami i martwił się z powodu niepowodzeń.

Oprócz matematyki interesował się historią polityczną, literaturą piękną i dobrą muzyką. Mając silny głos (bas), śpiewał w męskim chórze Uniwersytetu Wileńskiego. Lubił także ojczystą przyrodę i cały wolny czas spędzał na jej łonie. Był głęboko przywiązany do wartości i tradycji chrześcijańskich, nie miał żadnych uprzedzeń narodowościowych czy religijnych i wypowiadał się za dobre stosunki ludzi różnych wyznań oraz kultur.

Cześć Jego pamięci

Powrót do Listy członków SNPL