Elżbieta Rojowska

Doktor nauk prawnych

Urodziła się 29 października 1963 r. w Gdańsku. Po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pracowała jako aplikant, asesor i prokurator Prokuratury Rejonowej w Sopocie. Od 2000 do 2009 r. była prokuratorem w Instytucie Pamięci Narodowej, w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Obecnie jest prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Ostródzie.

W 2008 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu obroniła pracę doktorską pt. Ściganie i karanie nazistowskiej zbrodni ludobójstwa w prawie międzynarodowym oraz wybranych krajowych porządkach prawnych na przykładzie procesów sprawców zbrodni popełnionych w Ponarach koło Wilna. Od 2009 r. do 2016 r. była prokuratorem delegowanym do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Autorka artykułów naukowych z dziedziny historii państwa i prawa. Absolwentka studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu nauk prawnych.

Zainteresowania naukowe: historia państwa i prawa, prawo humanitarne, prawa człowieka.

Zainteresowania pozanaukowe: podróżowanie, film, literatura.

E-mail: elzbieta.rojowska@wp.pl

Powrót do Listy członków SNPL