Wojciech Stankiewicz

Fizyk, doktor nauk przyrodniczych, profesor Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina

Urodził się 18 maja 1959 roku we wsi Antokalce rej. wileńskiego. W roku 1976 ukończył Szkołę Średnią w Mejszagole.

W latach 1976-1980 studiował na wydziale fizyczno-matematycznym Instytutu Pedagogicznego w Wilnie. Po ukończeniu studiów rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Krystalografii w Moskwie.

W roku 1986 na podstawie pracy pt. „Epitaksjalny wzrost i struktura ciężkich warstw ZnSe” uzyskał stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych. Od roku 1986 pracuje w Instytucie Fizyki Półprzewodników w Wilnie (od roku 2010 jest to Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych) na stanowisku pracownika naukowego, a od roku 2000 na stanowisku starszego pracownika naukowego.

Od 2005 roku jednocześnie pracuje na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina na Katedrze Elektrotechniki na stanowisku docenta, a od 2014 roku na stanowisku profesora. Wykładane przedmioty: elektronika, elektrotechnika, energetyka wietrzna. Kierunek pracy naukowej: fizyka ciała stałego, elektronografia, technologia półprzewodników, fale uderzeniowe, technologia czujników ciśnień i pól magnetycznych.

Jest autorem ponad 60 artykułów naukowych opublikowanych w ISI Web of Science oraz ISI Master list. Brał udział lub był koordynatorem w ponad 10 projektach naukowych finansowanych z funduszów strukturalnych UE oraz Litwy. Jest współautorem Patentu Europejskiego. Wypromował 1 doktora nauk i ponad 10 magistrów.
Członkiem Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy jest od roku 1989.
Jest żonaty, żona Hanna, synowie Tomasz (fizyk, doktor nauk) i Zbigniew (maturzysta). 
Zainteresowania:  fotografia, podróże.

Email: voitech (kropka) stankevic (eta) ftmc (kropka) lt

Powrót do Listy członków SNPL