Violeta Bolutienė

Docent,
doktor nauk technicznych

Urodziła się w 1982 r. w Niemenczynie – miasteczku w rej. wileńskim. Po ukończeniu Szkoły Średniej Nr 1 (dziś Gimnazjum im. K. Parczewskiego) w Niemenczynie rozpoczęła studia na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina na Wydziale Inżynierii Ochrony Środowiska. W 2004 r. obroniła pracę dyplomową pt. „Badania i ocena przetwórstwa odpadów opakowaniowych z polietylenu teraftalatu na Litwie”. Następnie napisała pracę magisterską na temat technologii ochrony i skażenia radiologicznego.

W czasie studiów, do września 2006 r., pracowała w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w wydziale Gospodarki Terenowej i Planowania Terytorialnego, gdzie zajmowała się problemami ekologicznymi rejonu.

Jesienią 2006 r. rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu inżynierii ochrony środowiska i ładu krajowego na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina. W sierpniu 2010 r. obroniła pracę doktorską pt. „Zagospodarowanie odpadów przefermentowanych oraz technologie ich przetwarzania”.

Obecnie interesuje się termiczną utylizacją odpadów podczas spalania oraz kompostowania, a także fitotechnologią. Od 2006 r. jest sekretarzem Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarno-Budowlanych w Wilnie oraz redaktorem naczelnym polskiego pisma „Technik Wileński”. Za osiągnięcia naukowo-techniczne zdobyła tytuł „Inżyniera Roku 2007”. Od 2010 roku jest członkiem Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Jest autorem opatentowaneego (25 sierpnia 2008) nowego urządzenia do kompostowania dynamicznego z możliwością mechanicznego napowietrznianiania w celu osiągnięcia lepszych warunków kompostowania (Patent Republiki Litewskiej pt. „Urządzenie do kompostowania” Nr 5675). W 2011 otrzymała nagrodę Litewskiej Akademii Nauk dla Młodych Naukowców w kategorii prac naukowych z dziedziny Rolnictwa i Leśnictwa za pracę pt. „Badania ze spalania, kompostowania oraz zastosowania w rolnictwie odpadów przefermentowanych”.

Od września 2010 roku pracuje jako wykładowca na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina w Katedrze Ochrony Środowiska. Wykładane przedmioty: koncepcja świata na tle nauk przyrodniczych (lit. gamtamokslinė pasaulio samprata), zanieczyszczenia środowiska oraz sposoby ich zapobieganiu (lit. aplinkos taršos prevencija), odpady i ich zagospodarowanie (lit. atliekos ir jų tvarkymas).

E-mail: violeta (kropka) cepanko (eta) vgtu (kropka) lt

Powrót do Listy członków SNPL