Tomasz Dołęgowski

dr hab., profesor SGH Profesor nadzwyczajny w Instytucie Międzynarodowej Polityki Gospodarczej Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Kierownik Zakładu Konkurencyjności Międzynarodowej. Studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH). Doktorat obroniony został w 1994 roku. Habilitacja uzyskana w 2003 roku na podstawie rozprawy: „Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej. Implikacje dla sektora usług”. Prowadził zajęcia w … Dowiedz się więcej

Upamiętnienie dorobku naukowego prof. Zbigniewa Oziewicza

Ukazała się drukiem pięknie wydana przez Wydawnictwo „World Scientific” monografia „Scientific Legacy of Professor Zbigniew Oziewicz” ku upamiętnieniu wybitnych zasług na polu matematyki i fizyki teoretycznej Profesora Zbigniewa Oziewicza, który przyszedł na świat 22 sierpnia 1941 roku w Wilnie, a odszedł do Pana trzy lata temu (8 grudnia 2020 roku) w Meksyku. Między innymi, był … Dowiedz się więcej

Krystyna Moroz-Łapin

Doktor nauk przyrodniczych w zakresie informatyki, docent, nauczyciel akademicki Urodziła się w 1965 r. w Wilnie w rodzinie nauczycielskiej. W 1983 r. ze złotym medalem ukończyła Wileńską Szkołę Średnią im. J. I. Kraszewskiego z polskim językiem wykładowym. W latach 1983–1988 studiowała informatykę na Uniwersytecie Wileńskim. Od 1988 roku pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Wileńskim w … Dowiedz się więcej