Honorata Danilczenko

Profesor, doktor habilitowany w dziedzinie nauk rolniczych

Urodziła się 20 lutego 1948 roku we wsi Murlinka rej. wileński. W latach 1955 – 1966 uczęszczała do Rudomińskiej Szkoły Średniej (język nauczania – polski), a w 1966 – 1971 – studiowała na Wydziale Agronomii Litewskiej Akademii Rolniczej. Od 1971 do 1981 roku pracowała jako agronom w rej. kowieńskim i kupiskim.

Od 1981 do dziś pracuje na Litewskim Uniwersytecie Rolniczym. W latach 1981 – 1985 odbyła studia doktoranckie. W 1985 r. obroniła pracę doktorską w Leningradzkim Instytucie Rolniczym. Od 1988 roku akademickiego prowadzi kursy z zakresu ekologii, przechowalnictwa, przetwórstwa i polepszenia jakości płodớw rolnych. W 1994 r. roku otrzymała stopień docenta, w 2004 – profesora. W 2003r. z ramienia Wydziału Agronomicznego organizator i przewodnicząca konferencji międzynarodowej „Jakość i bezpieczeństwo owocớw i warzyw w kontekscie UE“.

Promotor 5 doktorantớw, z których 3 się obroniły w 2007 r. Członek 9 komitetớw obrony (w tym 2 habilitacyjne) prac doktorskich i 2-oponent.

Kierunek pracy naukowej: Wpływ warunkow abiotycznych i biotycznych na jakość i bezpieczeństwo surowcớw roślinnych i produktớw spożywczych, ochrona środowiska.

Publikacje: Około 90 naukowych i 40 popularnych artykułow i broszur.

Podręczniki i ksiązki:

  • Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra. Sėklos, daigintos maistui. 2005. 51p.
  • Danilčenko, Honorata. Sertifikavimas ir produkcijos standartai: 2008. 64 p. ISBN 9789955887324.
  • Danilčenko, Honorata; Jarienė, Elvyra; Paulauskienė, Aurelija. Augalinių maisto produktųkokybė ir sauga. 2008. 247 p. ISBN 9789955865018.
  • Danilčenko, Honorata; i inni. Ekologinis žemės ūkis 2008. 377 p. ISBN 9789955865087. „Ekologinis daržas“ (2000) autorka, „Darnus daržas“ (2003), „Ekologinė daržininkystė“ (2004) wspớłautorka.

Powrót do Listy członków SNPL