Joanna Bumbul (Žana Bumbulienė)

Profesor, doktor nauk medycznych, lekarz położnik–ginekolog, nauczyciel akademicki

Urodziła się 10 czerwca 1963 roku w Wilnie. Pochodzi z rodziny inteligenckiej, matka Maria z Gorszwinów – księgowa, ojciec Eugeniusz Tymul – projektant mody.

Ukończyła Szkołę Średnią nr 19 (obecnie im. Wł. Syrokomli). W latach 1983-1989 studiowała medycynę na Uniwersytecie Wileńskim, w 1991 po odbyciu studiów podyplomowych uzyskała specjalizację lekarza położnika-ginekologa.

W 2002 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Przyczyny zaburzeń miesiączkowania u dziewcząt, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń endokrynologicznych” w Akademii Medycznej w Warszawie i uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Pracowała jako lekarz położnik-ginekolog w Przychodni Szeszkinie w Wilnie. Obecnie pracuje w Wileńskim Uniwersyteckim Szpitalu „Santariskiu Klinikos” w Centrum Patologii i Fizjologii Kobiet oraz w prywatnym Centrum Medycyny Rodzinnej.

Od 2002 pracuje też na Uniwersytecie Wileńskim Katedrze Położnictwa i Ginekologii, jest lektorem i kierownikiem rezydentów. Od 2005 roku zainicjowała i jest kierownikiem kursów doskonalących dla lekarzy w zakresie ginekologii wieku rozwojowego.

Jest członkiem zarządu wielu towarzystw naukowych: Wileńskiego działu Litewskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów, Litewskiego Towarzystwa Diagnostyki Ultrasonograficznej w Położnictwie i Ginekologii (skarbnik), Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego (sekretarz), Litewskiego Towarzystwa Chirurgii Ambulatoryjnej.

Od 2002 roku jest kierownikiem Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Litewskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów.

Od założenia Polskiego Stowarzyszenia Medyków na Litwie czynnie uczestniczy w jego działalności, była członkiem zarządu przez szereg lat. Od 2002r. jest członkiem Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Jest autorką 20 artykułów naukowych na tematy ginekologiczne w czasopismach naukowych Lithuanian Obstetrics & Gynecology, Ultrasound diagnostic in obstetrics and gynecology, Gynecological Endocrinology, Ginekologia Polska i in. Jest współautorem książki „Vaikų ir paauglių ginekologija” (Ginekologia dziecięca i dziewczęca).

Czynnie uczestniczyła na międzynarodowych konferencjach i kongresach w Polsce, Czechach, Finlandii, Argentynie, Łotwie, Włoszech, Portugalii, Węgrzech, Francji i Brazylii.

W 2002 roku została uhonorowana przez Wileńskie Towarzystwo Lekarskie za najlepszą pracę naukową wdrożoną do praktyki.

Mąż Mirosław Bumbul – inżynier, córka Elżbieta i syn Emiliusz – uczniowie Gimnazjum im. A. Mickiewicza.

Elektroniczny:zana.bumbuliene@yahoo.com

Powrót do Listy członków SNPL