Henryk Mordas

Doktor nauk przyrodniczych, fizyk, nanotechnolog, inżynier technologii addytywnych

Henryk Mordas (ur. 30 kwietnia 1975 w Wilnie) – kierownik grupy naukowej w Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego, na którym studiował w latach 1993–1999. W latach 1998–1999 również studiował na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadził badania procesu filtracji nanocząstek na włóknach sztucznych, czego odzwierciedleniem jest praca magisterska pt. „Proces filtracji cząstek aerozolowych” (1999).

A 2003 roku w Instytucie Fizyki w Wilnie obronił pracę doktorską pt. „Rozwój i zastosowania spektrometrii w badaniach dynamiki aerozoli”. Podczas kilkuletniego pobytu w Finlandii zajmował się rozwojem systemów detekcji cząstek nanometrycznych. Po powrocie do Litwy w Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych utworzył grupę naukową, która zajmuje się zagadnieniami w inżynierii nanotechnologicznej oraz zaawansowanymi systemami technologii addytywnych. Efektem prac jest produkcja urządzeń naukowo-badawczych, a także liczne publikacje i patenty. Obecnie pracuje nad rozwojem laserowego spiekania cząstek metalowych, którego celem jest produkcja wielomateriałowej drukarki 3D.

Powrót do Listy członków SNPL