Barbara Jundo-Kaliszewska

Doktor nauk humanistycznych z zakresu historii. Badaczka, tłumaczka, niezależna publicystka, komentatorka życia publicznego i popularyzatorka nauki

Urodziła się w Ejszyszkach, w rodzinie polskiej, na litewsko-białoruskim pograniczu. Od 1999 r. mieszka w Łodzi. Współzałożycielka Towarzystwa Miłośników Ziemi Ejszyskiej, Stowarzyszenia “Komedia Łódzka” i Teatru Małego w Manufakturze. Zajmowała się promocją wiedzy w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Teorii i Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W obszarze jej zainteresowań badawczych znajdują się stosunki polsko-litewskie, polityka historyczna, prawa mniejszości narodowych, konflikty etniczne, nacjonalizmy, separatyzmy i szeroko pojęte bezpieczeństwo na obszarze postsowieckim. Autorka książki “Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie” (Łódź 2019) oraz licznych artykułów i publikacji. Członek redakcji portalu „Obserwator Międzynarodowy”.

E-mail: barbara (kropka) kaliszewska (eta) wsmip (kropka) uni (kropka) lodz (kropka) pl

Powrót do Listy członków SNPL