Małgorzata Stefanowicz

Doktor politologii, socjolog

Dr Małgorzata Stefanowicz jest wykładowcą w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; dyrektorem
Centrum Studiów Litewskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkiem Klubu Jagiellońskiego w Krakowie; ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Urodziła się w 1983 r. w Wilnie, jest absolwentką Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli, instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na tej uczelni obroniła rozprawę doktorską pt. „Polityka etniczna Litwy w latach 1990–Między polityzacją etniczności a etnizacją polityki”.

Była stypendystką programu Erasmus (Johann Wolfgang GoetheUniversität, Frankfurt am Main), Konrad Adenauer Stiftung (LudwigMaximilians-Universität, München), Gemeinnützige Hertie-Stiftung (Sozial- und Jugendamt, Frankfurt am Main). Od 2012 r. jest związana z Polskim Ośrodkiem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie.

Obszary badawcze: procesy etniczne w krajach byłego ZSRR, polityka polonijna, znaczenie religii w stosunkach międzynarodowych.

E-mail: malgosia.stefanowicz@gmail.com

Powrót do Listy członków SNPL