Marian Grygorowicz

Chemik, doktor nauk przyrodniczych

Urodził się 17 czerwca 1938 roku w Wilnie. W 1964 roku ukończył wydział chemiczny Państwowego Uniwersytetu w Mińsku. Doktoryzował się w roku 1969. Pracował jako starszy pracownik naukowy w Instytucie Chemii w Wilnie, obecnie emeryta. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych na tematy ochrony metali przed korozją, powłoki galwanotechniczne, o metodyce nauczania chemii oraz o ochronie przyrody. Wdowiec, córka Helena i syn Arnold.

Zainteresowania: samochody, fotografia, turystyka.

Powrót do Listy członków SNPL