Tomasz Bożerocki

Doktor nauk humanistycznych, pedagog, historyk oraz badacz działalności Armii Krajowej na Wileńszczyźnie

Aktualnie jest wykładowcą na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego. W 2013 r. na Wydziale Historii Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego obronił pracę licencjacką „Wizerunek narodów Wileńszczyzny w dokumentach Armii Krajowej w latach 1939-1944” oraz zdobył kwalifikację nauczyciela historii.

W 2015 r. na Wydziale Historii Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego obronił pracę magisterską pod tytułem „Kwestia państwowej przynależności Wileńszczyzny w dokumentach Armii Krajowej 1939 – 1944”. W okresie od 2015 do 2019 był na studiach doktoranckich na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego i w 2020 r. obronił pracę doktorską pod tytułem „Znaczenia mediów oraz nośników pamięci w procesie formowania pamięci zbiorowej Armii Krajowej w połowie XX w.”.

W swoich pracach naukowych analizuje zagadnienia powiązane z komunikacją pamięci, pamięcią zbiorą, stereotypami kulturowymi oraz propagandą. Wraz z Albertem Wołkiem jest autorem i realizatorem projektu o historii Wileńszczyzny na YouTube „O Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko”. Jest autorem wielu artykułów popularyzujących historię Wileńszczyzny, Armii Krajowej oraz rekonstrukcję historyczną.

Powrót do Listy członków SNPL