<< Aktualności za 2020 rok                                  Aktualności za 2022 rok >>

Aktualności - 2021

24.12.2021

Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem. 

                                                    Konstanty Ildefons Gałczyński

Swiąteczna choinka

Wypełnionych ciepłem i radością Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie kochanych osób przy kojącym blasku świec
i zapachu choinki oraz optymizmu, wiary we własne siły,
radości z własnych dokonań, szczęścia i powodzenia w Nowym 2022 Roku

Życzy zarząd SNPL 

14.12.2021

Z przyjemnością informujemy, że członek SNPL, dr Tomasz Snarski, wygłosił esej/wykład poświęcony Czesławowi Miłoszowi jako prawnikowi na 28. Międzynarodowym Festiwalu Poezji „Maj na Wilią”. Wykład jest poświęcony 110 rocznicy urodzin Czesława Miłosza.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania wykładu.

1.12.2021

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL), z siedzibą w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, LT-03202 Vilnius) ogłasza 

Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną
(licencjacką lub magisterską)
w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. 

Prace powinny być obronione w roku 2021.

Termin składania prac – do 25 grudnia 2021 roku na adres: info@snpl.lt 

Nagrody dla zwycięzców:

I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 300 EUR
II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 200 EUR,
III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 100 EUR.

Serdecznie zapraszamy absolwentów do zgłaszania najlepszych prac licencjackich i magisterskich!

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (www.SNPL.lt ). Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 6 stycznia 2022 roku podczas świątecznego zebrania SNPL.

Regulamin konkursu

25.11.2021

Sieć badawcza Centrum Łukasiewicz organizuje Konferencję z Polonią, celem której jest, poza integracją polonijnego środowiska naukowego, zachęcenie do współpracy i rozpoczęcie wspólnych projektów. Główną grupą docelową konferencji są osoby polskiego pochodzenia zatrudnione w zagranicznych ośrodkach badawczych.
Wydarzenie online odbędzie się 16 grudnia 2021 r. (czwartek) w godzinach 16:00-20:00 CET. Centrum Łukasiewicza przewiduje organizację eksperckich paneli dyskusyjnych oraz sesji matchmakingowej (dobierania partnerów).

Załączamy zaproszenie i informacje o Centrum Łukasiewicza. Zapraszamy zainteresowanych do udziału.

27.09.2021

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.

Przesłanki uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku
i jej wpływ na dalsze losy narodów Europy Środkowo-Wschodniej
(aspekty geopolityczne, historyczne, prawne,
ekonomiczne, społeczne i kulturowe)
,

która odbędzie się 15-17 października 2021 roku. Na obrady konferencji jest wstęp wolny w dniu 16 października w DKP do sal 005 i 305, zaś na obrady konferencji w dniu 15 października 2121 roku w Ambasadzie RP wstęp jest według zaproszeń. W obydwu wypadkach wymagany jest "paszport możliwości" lub analogiczny dokument.

Ramowy program konferencji w języku polskim oraz w języku litewskim.

19.09.2021

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej Armia Krajowa W Małopolsce. Wokół źródeł i miejsc pamięci w poniedziałek, 20 września, od godziny 10:00 online. Konferencja objęta jest symboliczną opłatą 3 zł.

19.08.2021

Nasz kolega, członek SNPL z Gdańska i dyrektor artystyczny festiwalu dr Tomasz Snarski, zaprasza do udziału w festiwalu

Wilno w Gdańsku 2021

Wilno w Gdańsku - to interdyscyplinarny festiwal kulturalny, który organizowany jest wspólnie przez miasta partnerskie Gdańsk i Wilno od osiemnastu lat. W jego ramach odbywa się tradycyjny jarmark wileński oraz wiele wydarzeń artystycznych. 

Logo festiwalu

Program festiwalu

6.08.2021

Stowarzyszenie Wspólnota Polska 
pragnie zaprosić do udziału w konferencji 

Łączy nas Nauka - Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie,

która odbędzie się w formule online w terminie 9-11 grudnia 2021r.  

Celem Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie jest przedstawienie osiągnięć naukowców polskich i polskiego pochodzenia, krzewiących naukę, kulturę i sztukę. Pragniemy wspierać obecność nauki polskiej na międzynarodowej arenie naukowej, jak również promować ją w świadomości Rodaków w kraju i poza jego granicami. Udział w konferencji jest bezpłatny.

23.06.2021

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zapraszamy do udziału w XXV Konferencji "Nauka a jakość życia" i Sympozjum Wileńszczyzny 24-27 VI 2021.

Rozkład, streszczenia i krótkie referaty.
Zapraszamy do lektury i dyskusji.

27 VI 2021
Link do sesji w Muzeum Narodu Karaimów - Troki - 11:15-11.55 czasu wileńskiego
Meeting ID: 233 429 6747
Passcode: X8Rpjj

Link do sesji obrad na platformie Zoom.
Meeting ID: 233 429 6747
Passcode: X8Rpjj

Link do inauguracyjnej sesji 24 VI od 14:30 na platformie Zoom.
Meeting ID: 897 8969 1785
Passcode: 5y6ym9  

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

16.06.2021

Ukazał się najnowszy numer Rocznika Gdańskiego, w którym nasz kolega dr Tomasz Snarski przedstawił "gdańską koncepcję praw człowieka", zrekonstruowaną/stworzoną na podstawie treści gdańskiej Karty Powinności Człowieka z 2000 roku.

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

15.06.2021

Z przyjemnością informujemy, że 14 czerwca członek naszego stowarzyszenia Małgorzata Stefanowicz-Pecela objęła obowiązki dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie. 

9.06.2021

Komunikat o konferencji SNPL 2021

W związku z trudną sytuacją koronawirusa w Polsce oraz na Litwie i po negocjacjach z naszymi partnerami - Ambasadą RP w Wilnie i Departamentem Mniejszości Narodowych przy rządzie Republiki Litewskiej - termin konferencji został przesunięty na 15-17 października 2021 roku.

Mamy nadzieje, że w tym nowym terminie będzie już można przeprowadzić konferencję w formie tradycyjnej i będzie możliwy przyjazd do Wilna, zostawiamy również możliwość zdalnego uczestnictwa w naszej konferencji.

Powtórnie prosimy o rozważenie nowej daty konferencji i możliwości udziału w niej do czego serdecznie zapraszamy!

Podajemy skorygowane zaproszenie z ramowym programem konferencji, nową listę hoteli w Wilnie i ankietę, którą prosimy przysłać do 1 września 2021 roku.

30.05.2021

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Universitas Studiorum Polona Vilnensis oraz Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy zapraszają na XXV Międzynarodową Konferencję „Nauka a jakość życia” i Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”, która się odbędzie 24-27 czerwca 2021 roku w Wilnie.

Szczegóły wydarzenia są w zaproszeniu (pdf).

29.05.2021

W Centrum Kultury w Mejszagole otwarta wystawa
„Wizerunek kobiet w Kulturze ludowej”
,
której inicjatorką jest nasza członkini dr Walentyna Krupowies.
Wystawę można ogłądać do końca czerwca.

Relacja TVP Wilno z wydarzenia

o5.05.2021

Zarząd SNPL omówił projekt zmian Ministerstwa Oświaty Nauki i Sportu RL w szkolnicwie średnim. Członkowie Zarządu zwrócili uwagę, że opublikowany na stronie ministerstwa projekt był niejednokrotnie zmieniany w trakcie terminu, podanego dla omawiania poprawek. Pierwotne oświadczenie Zarządu SNPL było uaktualniane do zmieniających się propozycji ministerstwa.

Podajemy Oświadczenie Zarządu SNPL, zawierące uwagi i propozycje do ostatniej opublikowanej wersji projektu ustawy, wysłane do Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu RL.

27.4.2021

Apel
Koleżanki i Koledzy!
Drodzy członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Zarząd SNPL zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Stowarzyszenia poprzez przekazanie 1,2% podatku za rok 2020, które można przeznaczyć na cele społeczne.

Nasze rekwizyty:

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija
Įmonės kodas: 191424611
Adres: Vilnius, Naugarduko g. 76
Bankas - SWEDBANK
Banko kodas – 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT687300010002449828

3.4.2021

Pozdrowienia

31.3.2021

Oświadczenie

W związku z represjami i szykanami obecnych władz Białorusi stosowanymi ostatnio wobec przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi wyrażamy stanowczy protest. Działania władz białoruskich są sprzeczne z międzynarodowymi standardami i zobowiązaniami dotyczącymi ochrony praw mniejszości narodowych.

Działalność Związku Polaków na Białorusi jest ukierunkowana na pielęgno-wanie polskiej kultury i tradycji, na wspieranie polskiego szkolnictwa i nauki języka polskiego.

Dla naukowców Polaków, których reprezentujemy, nie do zaakceptowania są działania władz białoruskich skierowane na ograniczenie wolności słowa, a tym bardziej stosowanie bezpośrednich środków represyjnych wobec nauczycieli, studentów, wykładowców i działaczy mniejszości narodowych. Domagamy się zaprzestania szykanowania i represjonowania przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi.

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

14.3.2021

Zapraszamy serdecznie na spotkanie online w FB wokół książki członka SNPL dr. Tomasza Snarskiego

zaproszenia na online spotkanie w FB

10.3.2021

9 lutego 2021 roku członek SNPL dr Elżbieta Kuzborska-Pacha wzięła udział w audycji radia litewskiego o projekcie ustawy o mniejszościach narodowych. W audycji brali udział również E. Dobrowolska, R. Tamašunienė, G. Potašenko i A. Ažubalis.
Audycję można wysłuchać w mediatece LRT.

19.2.2021

Mamy przyjemność poinformować oraz zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w

VIII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.
Przesłanki uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku
i jej wpływ na dalsze losy narodów Europy Środkowo-Wschodniej
(aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe)
,

która odbędzie się w dn. 30 kwietnia-2 maja 2021 r. w Ambasadzie RP w Wilnie (ul. Šv. Jono 3, Wilno LT- 01123, Litwa) oraz w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Tekst zaproszenia (.pdf) oraz ankieta zgłoszeniowa (.docx)

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres pocztowy konferencji:
konferencja2021 (eta) snpl (kropka) lt

Zarząd SNPL

9.2.2021

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że ukazała się nowa interdyscyplinarna książka członka Stowarzyszenia Polaków Naukowców Litwy dr Tomasza Snarskiego. Książka poświęcona jest problematyce stanowiska Kościoła katolickiego wobec kary śmierci.

Zarząd SNPL

8.2.2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) organizuje wirtualne targi edukacyjne dla kandydatów zainteresowanych studiami w Polsce.

Targi NAWA to wyjątkowa okazja do bezpośredniego kontaktu z ponad 50 najlepszymi polskimi uczelniami, w tym 14 notowanymi w rankingu QS, bez konieczności wychodzenia z domu. Na stronie wirtualnych targów edukacyjnych przyszli studenci będą mieć możliwość rozmowy (na czacie i Skype) z przedstawicielami uniwersytetów oraz NAWA i zadawania pytań dotyczących programów studiów, rekrutacji, dostępności stypendiów i opłat za studia oraz na wszelkie inne tematy.

Dostępne będą szczegółowe informacje o ofertach uczelni, zorganizowana zostanie seria webinariów z udziałem wybranych uniwersytetów. Opowiemy dlaczego warto planować swoją edukację i karierę w Polsce. Przedstawimy najważniejsze kwestie dotyczące systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, wskażemy gdzie szukać informacji na temat studiów i na co zwracać uwagę. Wszystko to bez pośredników i bez żadnych opłat.

Zapraszamy uczniów szkół średnich oraz studentów w czwartek 11 lutego od 9 do 17 czasu lokalnego (GMT+2) na stronę targów oraz do zadawania pytań dot. targów na FB

targi 2021

11.1.2021

Konkurs roztrzygnięty

Stowarzyszenie Polaków Naukowców Litwy po raz trzeci przeprowadziło Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Konkurs jest doskonałą okazją do promocji badań prowadzonych przez studentów oraz zachętą dla absolwentów uczelni do podjęcia w przyszłości pracy naukowej. Do konkursu mogły być zgłaszane prace licencjackie i magisterskie obronione w latach 2019–2020. Na konkurs nadesłano 8 prac (4 licencjackie i 4 magisterskie). Czytaj więcej >>

8.1.2021

Impreza świąteczna

Tradycyjnie 6 stycznia odbyła się impreza świąteczna, na której członkowie SNPL podsumowali swoją działalność w ubiegłym 2020 roku. Ponieważ na Litwie obowiązują obostrzenia, impreza odbyła się zdalnie. Czytaj więcej >>

8.1.2021

Zyczenia Redakcji Rocznika

Stankiewicz:
Spotkałem wielu bezrobotnych menadżerów, ale bezrobotny inżynier to rzadkość

Wywiad Prezesa SNPL
prof. dr. Wojciecha Stankiewicza
w TVP Wilno oraz w
Kurierze Wileńskim

Poprzednie aktualności: 2020 rok, 2019 rok. Wiadomości również można znależć w tematycznych zakładkach.

 

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: