O SNPL >>

Zarząd SNPL

Kadencja 2020-2023


1. Prof. dr Wojciech Stankiewicz – prezes SNPL.

2. Dr. hab. Alina Grynia – zastępca prezesa SNPL.

3. Doc. dr Barbara Dwilewicz – członek Kolegium Redakcyjnego,
            organizacja Konkursów SNPL.

4. Dr Renata Karpicz – organizacja konferencji SNPL.

5. Dr Jan Kolendo – organizacja konferencji SNPL.

6. Doc. dr Krystyna Moroz-Łapin – administrator strony internetowej,
             sekretarz posiedzeń Zarządu i członek Kolegium Redakcyjnego.

7. Dr Mirosław Szejbak – redaktor naczelny Rocznika SNPL.

8. Prof. dr Aleksander Waszkiewicz – konsultacje prawne.

9. Dr hab. Jarosław Wołkonowski - organizacja konferencji SNPL.

Skarbnik - dr Justyna Łuczyńska

 

Protokoły posiedzeń Zarządu: Kronika SNPL /Posiedzenia Zarządu

Zarząd SNPL:
kadencja 2017-2020


1. prof. dr hab. Henryk Malewski – prezes SNPL

2. prof. dr Wojciech Stankiewicz – zastępca prezesa SNPL

3. dr Irena Fedorowicz – sekretarz naukowy SNPL

4. dr Katarzyna Miksza – skarbnik, członek Zarządu SNPL,

4. doc. dr Barbara Dwilewicz – członek Zarządu SNPL

5. dr Jan Kolendo – członek Zarządu SNPL

6. dr Elżbieta Kuzborska – członek Zarządu SNPL

7. dr Krystyna Moroz-Łapin – członek Zarządu SNPL

8. dr Mirosław Szejbak – członek Zarządu SNPL

Skarbnik SNPL - Dr Katarzyna Miksza (Bogdziewicz)

 

Zarząd SNPL:
kadencja 2014-2017


1. prof. Henryk Malewski – prezes SNPL

2. prof. Bogusław Grużewski – zastępca prezesa SNPL

3. dr Elżbieta Kuzborska – sekretarz naukowy SNPL

4. dr hab. Henryka Ilgiewicz – członek Zarządu SNPL

5. doc. dr Barbara Dwilewicz – członek Zarządu SNPL

6. prof. Wojciech Stankiewicz - członek Zarządu SNPL

7. dr Krystyna Moroz-Łapin – członek Zarządu SNPL

8. dr Mirosław Szejbak – członek Zarządu SNPL

9. dr Irena Mikłaszewicz – członek Zarządu SNPL

skarbnik - dr Katarzyna Miksza.

Zarząd SNPL kadencji 2011 - 2014

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: