Współpraca >

Partnerzy

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT)

Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP)

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku

Universitas Studiorum Polona Vilnensis

 

Akademia Humanistiyczna im. Gieysztora

Podpisanie Umowy o współpracy z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 

Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej

 

LOGO TNP

Witryna PTNO

EUROPEJSKA FUNDACJA  PRAW CZŁOWIEKA

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki:

w