Archiwum >>

Rozmaitości

 

18.2.2020

Ogłoszenie

Zapraszamy do udziału w III Muzealnych Spotkaniach z Kresami i informujemy, że na zgłoszenia tematów prelekcji czekamy do 15 marca 2020 r. Zainteresowanym podajemy formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje.

30.1.2020

Program im. gen. Wł. Andersa
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego.

Oferuje możliwość odbycia studiów wraz z comiesięcznym stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz możliwość odbycia studiów w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia (kierunki medyczne) oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kierunki artystyczne). 

W szczególności serdecznie zapraszamy na studia oferowane przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kierunki studiów oferowanych przez WMiI można znaleźć na stronach Programu im. gen. Wł. Andersa oraz na stronie uczelni.

Ulotka programu (pdf)

15.03.2019

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na konferencję naukową pt.: Spojrzenie na relacje polsko-litewskie w XX wieku”.

Konferencja odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w dniach 19-21 marca 2019 r. Zapraszamy do udziału.

18.01.2019

Szanowni Państwo,

24 stycznia br. o godz. 18 w sali 305 DKP odbędzie się wykład dyrektora Instytutu Pracy i Badań Socjalnych prof. dr. Bogusława Grużewskiego pt. "Perspektywy gospodarcze i socjalne Litwy i Wileńszczyzny".

W czasie wykładu prelegent planuje poruszyć temat reformy emerytalnej na Litwie.

5.01.2019

Prof. dr Henryk Malewski i prof. dr Wojciech Stankiewicz uczestniczyli w konferencji oraz XV walnego zebrania Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 19-21 października 2018 r. w Heidelbergu. Sprawozdanie o konferencji zostało umieszczone również w Roczniku SNPL.

7.04.2019

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT NOT), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki zapraszają do uczestnictwa w IV Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich i XXVI Kongresie Techników Polskich.

Program wydarzenia i dalsze informacje.

2.04.2019

Msza Święta w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej

 Ambasada RP w Wilnie informuje, że w dniu 10 kwietnia (środa) o godz. 18.00 w wileńskim Kościele pw. Św. Rafała zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. Zapraszamy mieszkańców Wilna i Ziemi Wileńskiej do oddania wspólnego hołdu ofiarom Zbrodni Katyńskiej, a także hołdu 96 członkom delegacji oficjalnej, na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10.04.2010 roku w drodze na oficjalne uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

28.9.2018

Szanowni Koledzy,

Chociaż mieliśmy okres wakacyjny, jednak i w tym okresie członkowie Stowarzyszenia aktywnie działali. Kolegium redaktorskie pracowało nad materiałami Rocznika SNPL 2018. Rozpoczęto wstępne prace organizacyjne VI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...", która jest zaplanowana na 19-21 kwietnia 2019 r. i jest poświęcona 450. rocznicy uchwalenia Unii Lubelskiej.

W dniach 23-27 września br. odbywały się Uroczystości Ponarskie, w których uczestniczyli przedstawiciele SNPL.

Zarząd SNPL

9.11.2018

Koledzy i Koleżanki oraz Sympatycy SNPL!

Zapraszamy wszystkich naszych członków
na Rossę 11 listopada na godz. 12.45
wziąć udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

11 listopada o godz. 14.30 na Placu Ratuszowym młodzież polska Wileńszczyzny zatańczy polonez na 100 par na stulecie Niepodległości Polski i Litwy.

Zarząd SNPL

7.11.2018

Promocja

książki dr Moniki Tomkiewicz
Więzienie na Łukiszkach 1939-1953
(Warszawa 2018)

7 listopada br. w Domu Kultury Polskiej odbyła się promocja książki dr Moniki Tomkiewicz Więzienie na Łukiszkach 1939-1953, którą we współpracy z Domem Kultury Polskiej w Wilnie i Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku zorganizowało Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Spotkanie zagaił Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Józef Szyłejko. Podczas prezentacji dr Monika Tomkiewicz opowiedziała o przyczynach, jakie pobudziły ją do napisania tej książki oraz pokrótce streściła jej rozdziały. Monika Tomkiewicz jest też autorką książki Zbrodnia w Ponarach 1941-1944. W ramach spotkania wysłuchaliśmy również dwóch prelekcji - Elżbiety Grot, kustosz Muzeum Stutthof w Sztutowie, pt. Błogosławiona Siostra Dominikanka Julia Stanisława Rodzińska, więźniarka wileńskich Łukiszek, podwileńskiego obozu pracy w Prawieniszkach i obozu koncentracyjnego Stutthof, oraz Przemysława Namsołki, starszego kustosza Archiwum IPN w Gdańsku i członka kierownictwa Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, pt. Działalność Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w zakresie upamiętnienia polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej.

W prezentacji książki jako słuchacze, pomimo nauczycieli, działaczy społecznych i przedstawicieli mediów, uczestniczyli też członkowie SNPL, reprezentowani przez: prof. Romualda Brazisa, dra Stanisława Hejbowicza, mgr Ilonę Lewandowską, dra Stanisława Majewskego, prof. Henryka Malewskego, dra Aleksandra Sokołowskiego i prof. Jarosława Wołkonowskiego.

Więcej o prezentacji patrz na portalach wileńskich:

L24.lt: Dr Monika Tomkiewicz dla Radia Wilno o monografii „Więzienie na Łukiszkach 1939-1953”

zw.lt: Tomkiewicz: Z Łukiszek trafiali do obozów Stutthof i Mauthausen

Zarząd SNPL

23.2.2018

Apel Marszałka Senatu do Polonii i Polaków za granicą
w sprawie obrony dobrego imienia Polski i Polaków

15.2.2018

Wśród odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – naukowcy Polacy na Litwie!

Wszystkim odznaczonym kolegom naukowcom, a szczególnie Józefowi Szostakowskiemu, członkowi naszego Stowarzyszenia, składamy serdeczne gratulacje!

7.2.2018

Koleżanki i Koledzy!

Fundacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego ogłasza konkurs na stypendium i dotację na rok 2018.

Dalsze informacje

18.1.2018

Szanowny Państwo,

z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po wielu latach niewoli,

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedra Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych Uniwersytetu Opolskiego organizuje we Wrocławiu – na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - w dniach 13-15 listopada 2018 r.,  ogólnopolską konferencję naukową  (z udziałem zagranicznych referentów) pod tytułem: Od niepodległości do niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna 1918-2018.

Zaproszenie na konferencję

10.10.2017

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na otwarcie II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Litewscy i polscy pisarze XIX-XXI w.", które odbędzie się 12 października (czwartek) o godz. 9.30 w auli Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (zaproszenie, program konferencji)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji -

dr Henryka Sokołowska
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Wydziale Edukacji Humanistycznej LEU

3.09.2017

Zaproszenie do publikacji - "Regiony i Pogranicza"

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Zakład Badań Wschodnich wznawia wydawanie czasopisma „Regiony i Pogranicza” o profilu wschodnim, czyli dotyczącego wszelkich zagadnień związanych z Litwą, Rosją, Białorusią, Ukrainą oraz relacji Polski z tymi krajami.

Wydanie pisma jest planowane do 20 grudnia br. Teksty artykułów należy przysyłać do 15 listopada. Jeśli ktoś z Państwa zechciałby wydrukować swój artykuł w „Regionach i Pograniczach”, serdecznie zapraszamy! Zainteresowanym autorom zostanie wysłana instrukcja wydawnicza.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres redakcji pisma Regiony i Pogranicza OBN Olsztyn: <regionyipogranicza@gmail.com>

 

4.07.2017

Kurier Wileński relacjonuje prezentację raportu Centrum Studiów Europy Wschodniej o mniejszościach narodowych w południowo-wschodniej Litwie, które się odbyło w Departamencie Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy brali udział w dyskusji nad raportem.

28.06.2017

Informacja z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie nt. konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs będzie ogłoszony jesienią tego roku.

18.01.2017

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku

życzy Zarząd SNPL

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Zarząd SNPL serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia
na świąteczne spotkanie w dniu 6 stycznia
w Domu Kultury Polskiej (sala 005) na godz. 17:30.

zyczenia

27.6.2016

 Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów konferencji Między Śląskiem a Wileńszczyzną dziękuję serdecznie za wyrażenie zgody na udział we wrześniowej sesji. Aktualne informacje umieszczone są na stronie internetowej:

http://silesia-vilna.pl/

Bardzo cieszę się z perspektywy współpracy.
Łączę wyrazy szacunku

Joanna Januszewska-Jurkiewicz

15.4.2016

Mamy zaszczyt poinformować oraz przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pt.: Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?

Konferencja odbędzie się w dniach
28-30 kwietnia 2016 r.
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie
(ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Logo DKP

Więcej informacji podajemy w programie konferencji (pdf) oraz zaproszeniu (pdf)

30.03.2016

Zaproszenie na zebranie sprawozdawcze

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

8 kwietnia 2016 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) o godz. 18.00 odbędzie się sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia.

Porządek dzienny:

 1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (maj 2015 – kwiecień 2016);
 2. Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Katarzyny Miksza;
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
 4. Dyskusja;
 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
 6. Informacje oraz sprawy wniesione.

    Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

18.12.2016

Radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, serdecznych spotkań przy wigilijnym stole i szampańskiej zabawy sylwestrowej

życzy

STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSKICH W WIELKIEJ BRYTANII

Zyczenia

11.12.2016

zyczenia

30.6.2016

Szanowni Państwo,

Niniejszym mamy zaszczyt oraz przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji pt.: „Administracja a Bezpieczeństwo”. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 10-11 października 2016 r. na terenie Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 17. Więcej informacji w zaproszeniu (pdf) oraz na stronie konferencji.

29.6.2016

 Szanowni Państwo,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawłą II oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję „Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939".

Więcej informacji w zaproszeniu (pdf). Zgłoszenia wraz abstraktem referatu należy nadsyłać do 15 września 2016 pod adres podany w zaproszeniu.

27.6.2016

 Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów konferencji Między Śląskiem a Wileńszczyzną dziękuję serdecznie za wyrażenie zgody na udział we wrześniowej sesji. Aktualne informacje umieszczone są na stronie internetowej:

http://silesia-vilna.pl/

Bardzo cieszę się z perspektywy współpracy.
Łączę wyrazy szacunku

Joanna Januszewska-Jurkiewicz

15.04.2016

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy zaprasza wszystkich członków na powtórne zebranie walne, które się odbędzie

29 kwietnia 2016 r. godz. 19.30

- po obradach konferencyjnych w sali koncertowej DKP.

Prosimy zapoznać się ze sprawozdaniem zarządu i skarnika za ubiegły rok.

15.04.2016

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Universitas Studiorum Polona Vilnensis oraz Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy zapraszają na XX Międzynarodową Konferencję „Nauka a jakość życia” i Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”, która się odbędzie 24-27 czerwca 2016 roku w Wilnie.

Szczegóły wydarzenia są w zaproszeniu (pdf).

30.03.2016

Zaproszenie na zebranie sprawozdawcze

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

8 kwietnia 2016 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) o godz. 18.00 odbędzie się sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia.

Porządek dzienny:

 1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (maj 2015 – kwiecień 2016);
 2. Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Katarzyny Miksza;
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
 4. Dyskusja;
 5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
 6. Informacje oraz sprawy wniesione.

    Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

10.03.2016

Szanowni Państwo,

Wydział Konsularny Ambasady RP na Litwie uprzejmie zaprasza na transmisję wystąpienia prezydenta RP, Andrzeja Dudy w ramach otwarcia pierwszego w Polsce muzeum upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów im. Ulmów w Markowej oraz projekcję filmu Rafała Wieczyńskiego pt. „Świat Józefa” o życiu i śmierci Józefa Ulmy z Markowej, a także jego rodziny i ukrywanych przez nich Żydów.

 17 marca o godz. 17.30

w restauracji "Pan Tadeusz" (ul. Naugarduko 76)

Transmisja oraz film w języku polskim

W wydarzeniu wezmą udział: Jarosław Czubiński Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Litewskiej oraz  dr Ewa Rogalewska z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Organizatorzy uprzejmie proszą o wcześniejszą rejestrację mailową pod adresem: Katarzyna.Dzierzynska-Loch@msz.gov.pl

9.03.2016

Apel

Szanowni członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Rada Naukowa i Redakcja Rocznika SNPL zapraszają do współpracy oraz publikowania tekstów naukowych w Roczniku Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Do Rocznika SNPL na rok 2016 oczekujemy artykułów naukowych lub recenzji naukowych do dnia 30 czerwca 2016 r.

4.3.2016

Plakat kursów w Krakowie

Centrum Języka Polskiego Varia w Krakowie
już od 12 lat organizuje
wakacyjne kursy języka polskiego, połączone
z bogatym programem kulturalnym i zakwaterowaniem.

Przedstawiamy informację o ofercie osobom zainteresowanym nauką języka polskiego i odwiedzeniem Krakowa w języku polskim i angielskim.

13.2.2016

Stypendium i dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2016
Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993),
pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości
dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu...

The Krzysztof Skubiszewski Scholarship and research grant 2016 ...

29.11.2015

Największa w regionie międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona prawom językowym mniejszości narodowych Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie (Integration and exclusion: The linguistic rights of national minorities in Europe) odbyła się 27 listopada 2015 r. w Wilnie w hotelu „Artis Centrum Hotel“ (ul. Totorių 23). Językiem oficjalnym konferencji był język angielski z tłumaczeniem na język litewski. Więcej informacji w zaproszeniu (pdf) oraz w programie konferencji (pdf, w języku angielskim).

Media wileńskie zamieściły relacje o konferencji:

L24.lt: Prawa językowe mniejszości narodowych. Konferencja w Wilnie, 27 listopada 2015 r.

Wilnoteka.lt: Konferencja na temat praw językowych mniejszości narodowych na żywo na portalu Wilnoteka, 26 listopada 2015 r.

Kurier Wileński: Anna Pieszko. Na konferencji międzynarodowej — o prawach językowych mniejszości narodowych, 27 listopada 2015 r.

ZW.lt: Konferencja SNPL: Język może wzmocnić lub marginalizować pewne grupy społeczne

ZW.lt: Kuzborska: Pozbawiając prawa na oryginalny zapis nazwiska, pozbawiamy godności, Wywiad Małgorzaty Kozicz z dr Elżbietą Kuzborską. 1 grudnia 2015 r.

26.4.2016

Apel
Koleżanki i Koledzy!
Drodzy członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Zarząd SNPL zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie Stowarzyszenia poprzez przekazanie 2% podatku za rok 2015, które można przeznaczyć na cele społeczne.

Nasze rekwizyty:

Lietuvos lenkų mokslininkų draugija
Įmonės kodas: 191424611
Adres: Vilnius, Naugarduko g. 76
Bankas - SWEDBANK
Banko kodas – 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT687300010002449828

13.2.2016

Stypendium i dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2016
Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993),
pierwszego ministra spraw zagranicznych po odzyskaniu Niepodległości
dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu...

The Krzysztof Skubiszewski Scholarship and research grant 2016 ...

25.12.2015

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego  się Nowego Roku  wszelkiej pomyślności i sukcesów, realizacji wszystkich planów i zamierzeń,  a także wielu nowych przyjaciół

w imieniu Zarządu SNPL 

życzy Henryk Malewski

Zyczenia Świąteczne

16.11.2015

List Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w związku z tragicznymi zamachami 13. listopada w Paryżu Paryż, 14 listopad 2015 r. wystosowany do Prezydenta Republiki Francuskiej (w języku francuskim, tłumaczenie na język polski) .

15.11.2015

w dniu 12.11.2015 w Toruniu odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Dworcu Głównym PKP, z okazji otwarcia dworca po remoncie, poświęconej Profesorom i Pracownikom Uniwersytetu Stefana Batorego, którzy przybyli do Torunia 70 lat temu i tworzyli tu Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Tablica została umieszczona z inicjatywy Towarzystwa Miłosników Wilna i Ziemi Wileńskiej, które przez Ojców Założycieli dziedziczy również tradycje USB. Więcej informacji i zdjęcia są na stronie miasta Toruń, na blogu Po Toruniu oraz na stronie Nowości Dziennika Toruńskiego.

Tekst przemówienia Józefa Szyłejko, Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

12.7.2015

Apel
Szanowni członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

Rada Naukowa i Redakcja Rocznika SNPL zapraszają do współpracy oraz publikowania tekstów naukowych w Roczniku Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Do Rocznika SNPL na rok 2015 oczekujemy artykułów naukowych lub recenzji naukowych do dnia 30 sierpnia 2015 r. (...)

27.5.2015

logo efhr

Europejska Fundacja Praw Człowieka zaprasza wszystkich miłośników kina na Wieczory z filmem dokumentalnym!

Najbliższa projekcja filmu „Experiment Translation” odbędzie się w Domu Kultury Polskiej (DKP) przy ul. Naugarduko 76 w Wilnie już 28 maja w sali 305 w godz. 17-19.

25.5.2015

Zarząd Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP)
organizuje tematyczne spotkanie
Nowoczesne autobusy w Wilnie
2 czerwca 2015 r. o godz 18:00
w zajezdni autobusowej Wilna (ul.Verkių 52)

Prowadzący: dyrektor zajezdni, czlonek STIP Jerzy Zaranka

Spotykamy się o godz. 18 przy wejściu do administracji. Prosimy zgłaszać się do 30 maja 2015 r.

Tel.: 8 687 54852 - Stanisław Olszewski


                                                                    Prezes STIP Robert Niewidomski

25.4.2015

Informacja dla polonijnych stowarzyszeń naukowo technicznych oraz propozycja współpracy na temat przedsięwzięcia pt.:
POLSKIE INNOWACJE DLA ŚWIATA,
Ś WIATOWE INNOWACJE DLA POLSKI
Platforma współpracy i transferu innowacji
Spotkania brokerskie
10 czerwca 2015 r., Międzynarodowe Targi Poznańskie

Platforma współpracy i transferu innowacji ma za zadanie umożliwić podmiotom polskim, polonijnym i zagranicznym nawiązanie bezpośrednich kontaktów w tym zakresie. Oczekiwanym efektem Platformy będzie stworzenie przede wszystkim możliwości nawiązania współpracy oraz aplikacji przemysłowej polskiej i polonijnej myśli technicznej przez przedstawicieli przemyslu światowego i odwrotnie, ze szczególnym polożeniern nacisku na tego rodzaju współpracę ze środowiskami polonijnymi na całym swiecie.

17.4.2015

10 marca 2015 roku prof. Bogusław Grużewski zaprezentował w Sejmie RP raport o wprowadzeniu euro na Litwie, opracowany na zlecenie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

24.3.2015

Koleżanki i Koledzy!

Drodzy członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Zarząd SNPL uprzejmie się zwraca o wsparcie Stowarzyszenia poprzez przekazanie 2% od podatku, które można przeznaczyć na cele społeczne.

10.3.2015

W wydawnictwie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info N° 5 ukazał się artykuł o SNPL.

26.02.2015

Osiemdziesięcioletnia, moja przyjaciółka pisze w pamiętniku
„Nie miałam czasu ni ochoty na zamartwienia”.
Jej dobry przykład umacnia mnie.

(...)

Śpiewać i tańczyć przed obliczem Pana!
Po prostu dlatego, że skarga nie przyda się na nic (...)

„Przykład” Czesław MiłoszSzanownemu i Drogiemu Panu Aleksandrowi Sokołowskiemu

z okazji pięknego Jubileuszu 80-lecia

życzymy nieustającej energii, twórczego życia,

poetyckich natchnień i grona wiernych przyjaciół

Zarząd SNPL

28.1.2015

Szanowni Koledzy i Sympatycy SNPL!

Mamy zaszczyt poinformować, że członkini Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Małgorzata Runiewicz-Wardyn w listopadzie 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia.

Gratulujemy!

Zarząd SNPL

23.12.2014

Pozdrowienia świąteczne i informacja o imprezie

17.12.2014

Międzynarodowa konferencja na temat praw człowieka w Polsce

10.11.2014

"Tożsamość na styku kultur" - Trzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowa, która się odbyła w dniach 16-17 października 2014 r. na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

17.10.2014

Polonijni naukowcy i inżynierowie obradowali w Wilnie.

Informacja Kuriera Wileńskiego z dnia 14 października 2014 r.

9.10.2014

Nowy Statut Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy został zarejestrowany.

2.10.2014

Międzynarodowa konferencja naukowa w Kownie „Dynamika stosunków polsko-litewskich”

2009-11-09

Odszedł doc. dr Julius Christauskas

 

2009-03-18

VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

2009-03-18

Konferencja pt. "Europejska przestrzeń edukacyjna"

2009-03-15

Misja i krótka historia SNPL w 2009 roku

2008-12-23

Świąteczne pozdrowienia Zarządu

2008-05-23

VI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

2008-04-12

Informacja o 2% podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej>>

2008-03-26

Strona każdego członka SNPL

Strona każdego członka = snpl.lt + /~ + dwie pierwsze literki imienia + dwie pierwsze literki nazwiska. Albo ciśniemy meniu punkt "O SNPL" i "Lista członków SNPL".

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: