Kronika SNPL >>

Konkursy

1.12.2021

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL), z siedzibą w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, LT-03202 Vilnius) ogłasza 

Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną
(licencjacką lub magisterską)
w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. 

Prace powinny być obronione w roku 2021.

Termin składania prac – do 25 grudnia 2021 roku na adres: info@snpl.lt 

Nagrody dla zwycięzców:

I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 300 EUR
II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 200 EUR,
III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 100 EUR.

Serdecznie zapraszamy absolwentów do zgłaszania najlepszych prac licencjackich i magisterskich!

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (www.SNPL.lt ). Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 6 stycznia 2022 roku podczas świątecznego zebrania SNPL.

Regulamin konkursu

11.1.2021

Konkurs rozstrzygnięty

Stowarzyszenie Polaków Naukowców Litwy po raz trzeci przeprowadziło Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Konkurs jest doskonałą okazją do promocji badań prowadzonych przez studentów oraz zachętą dla absolwentów uczelni do podjęcia w przyszłości pracy naukowej. Do konkursu mogły być zgłaszane prace licencjackie i magisterskie obronione w latach 2019–2020. Na konkurs nadesłano 8 prac (4 licencjackie i 4 magisterskie). Czytaj więcej >>

8.1.2020

Ogłoszenie

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL), z siedzibą w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, LT-03202 Vilnius) ogłasza Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Konkurs ogłasza się 6 stycznia i trwa do 30 października 2020 roku.
Zainteresowanym podajemy pełny tekst ogłoszenia oraz Regulamin konkursu.

Uwaga! Termin został przedłużony do 30 listopada 2020 roku.

6.10.2019

Regulamin odznaczeń SNPL

30.04.2019

Konkurs 2019

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ogłasza konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki)

3.04.2019

Konkurs 2019

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ogłasza konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki)

Informacja

o zmianie w Regulaminie Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego naukowca)

     Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy na  posiedzeniu w dn. 20 lutego 2019 r., zgodnie z punktem 6.2. Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego naukowca), zmienił zapis dotyczący wieku uczestników Konkursu (punkt 2.1). Obecnie ten punkt brzmi następująco: „w Konkursie mogą uczestniczyć naukowcy i doktoranci (osoby posiadające co najmniej tytuł magistra i aktywnie zajmujące się nauką), których wiek nie przekroczył 40 lat”.

Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 54 z dn. 20 lutego 2019 r., punkt 9.1.
Prezes SNPL

16.01.2019

Posumowano wyniki konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Ustalono zwycięzcę Konkursu i postanowiono wyróżnić jeszcze dwie prace, autorzy których otrzymają nagrody rzeczowe.

27.2.2018

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny.

Konkurs ogłasza się 1 marca i trwa do 30 października 2018 roku.

Więcej informacji w ogłoszeniu i w regulaminie konkursu.

12.2.2016

Zarząd SNPL podsumował wyniki Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) dotyczącą Wileńszczyzny za rok 2015.

15.01.2015

Regulamin konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny  (dla młodego adepta nauki)

Termin nadsyłania zgłoszeń prac wydanych w latach 2013-2014:
od 15 stycznia do 1 kwietnia 2015 roku.

15.01.2015

Regulamin konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) dotyczącą Wileńszczyzny

Termin nadsyłania zgłoszeń: od 15 stycznia do 30 września 2015 roku.

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: