Sponsorzy, 2017 r.

20.1.2018

logoFundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

Wsparcie Międzynarodowej konferencji naukowej Mniejszości narodowe  – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?, Wilno 28-30 kwiertnia 2017 r.

logo Ambasady RP w Wilnie

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie:

Druk Rocznika SNPL 2017;

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Departament ds. mniejszoci narodowych przy Rądzie Republiki Litewskiej):

Wsparcie Międzynarodowej konferencji naukowej Mniejszości narodowe  – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?, Wilno 28-30 kwiertnia 2017 r.

Sponsorzy, 2016 r.

24.1.2017

logoFundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

Wsparcie Międzynarodowej konferencji naukowej Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne), Wilno 28-30 kwiertnia 2017 r.

logo Ambasady RP w Wilnie

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie:

1) finansowanie druku Rocznika SNPL 2016;

3) zakup nagrody rzeczowej (tabletu) dla jednego ze zwycięzców Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną dotyczącą Wileńszczyzny.

Sponsorzy, 2015 r.

24.1.2016

logoFundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

1) Wsparcie Międzynarodowej konferencji naukowej Integracja i wyłączenie: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie, Wilno 27 listopada 2015 r.

2) Finansowanie wydania książki „Integration and Exclusion. Linguistic Rights of National Minoritie in Europe”;

logo Ambasady RP w Wilnie

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie:

1) wsparcie projektu "Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku" i druk monografii;

2) finansowanie druku Rocznika SNPL 2015;

3) zakup nagrody rzeczowej (tabletu) dla jednego ze zwycięzców Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną dotyczącą Wileńszczyzny.

Sponsorzy, 2014 r.

5.11.2014

Logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

Wsparcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku”, 9-11.04.2014

 

Herb Ministerstwa Kultury RLMinisterstwo Kultury Republiki Litewskiej (Wydział do spraw mniejszości narodowych)

Wsparcie projektu "Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku"

 

Logo Filii Uniwersytetu w Białymstko w Wilnie

 

Partner przy organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku”, 9-11.04.2014

 

Logo Domu Kultury Polskiej w Wwilnie

 

Partner przy organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku”, 9-11.04.2014

 

Logo Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznbej

 

Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku”, 9-11.04.2014


14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: