Roczniki SNPL

Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy jest serią wydawnictw naukowych poświęconych życiu i problemom współczesnych Polaków na Litwie. W kolejnych wydaniach Rocznika są publikowane prace naukowe, dokumenty i materiały, recenzje oraz kronika życia naukowego. W dziale publikacji naukowych znajdują się prace z takich dziedzin, jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, dzieje kultury, prawo, historia sztuki, historia literatury, etnografia, demografia, socjologia, językoznawstwo.

Czasopismo Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (ISSN 1822-3915) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List.

W roku 2014 przyznano wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 31,06 pkt. W roku 2015 wskaźnik wzrósł do 44,20 pkt. Paszport czasopisma w bazie ICI Journals Master List.

W miarę potrzeb i możliwości zamieszczamy w Roczniku materiały źródłowe i dokumenty, dotyczące różnorodnej tematyki i warte udostępnienia szerszemu gronu badaczy i Czytelników.

Wydawnictwo ma na celu zamieszczanie najnowszych prac naukowych, krytycznych recenzji i artykułów polemicznych. W dziale Kronika informujemy o ważniejszych wydarzeniach z życia Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Szczegółowe wymagania publikacji są podane w dokumencie. Zalecamy korzystać ze wzorców: Wzorzec .doc, Wzorzec .docx. Objętość publikacji nie powinna przekraczać 40 tys. znaków.

Strona „Rocznika SNPL” została odnowiona. Zapraszamy do odwiedzania nowej strony „Rocznika SNPL”!

04.01.2017

Rocznik SNPL, Tom 16 (2016)

06.01.2016

Rocznik SNPL, Tom 15 (2015)

12.12.2014

Rocznik SNPL, Tom 13-14 (2014)

10.12.2012

Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 2011/2012.

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: