Aktualności za 2020 rok >>

Aktualności - 2019

8.12.2019

Ukazał się 20. numer czasopisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury!

10.11.2019

Mamy przyjemność poinformować oraz zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej implikacje dla Europy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe), która odbędzie się w dn. 7-9 maja 2020 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Zaproszenie (po polsku)

Kvietimas (po litewsku)

 

19.09.2019

Ukazał się 19. numer czasopisma Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury!

9.9.2018

W dn. 11 października 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) odbędzie się walne zebranie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT), której w roku bieżącym przewodniczy Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL). W obradach walnego zebrania EFPSNT uczestniczą osoby funkcyjne Federacji, prezesi i delegaci stowarzyszeń narodowych oraz czlonkowie honorowi.  W tym samym dniu, po południu, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości” (udział w konferencji tylko po uprzedniej rejestracji).

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) – federacja polonijnych stowarzyszeń zajmujących się kwestiami nauki i techniki, prowadzących działalność w państwach europejskich. Federacja została założona w 2004 roku z siedzibą we Wiedniu. Do zasadniczych zadań Federacji należy stymulowanie współpracy między polonijnymi środowiskami naukowo-technicznymi, wspieranie integracji tych środowisk w Europie, reprezentowanie ich wspólnych interesów, popieranie współpracy polonijnych środowisk z analogicznymi środowiskami w Europie oraz propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowej, technicznej i gospodarczej. EFPSNT działa poprzez doroczne Walne Zebrania, organizację konferencji tematycznych oraz udział w konferencjach organizowanych przez inne organizacje polskie i polonijne. Lista stowarzyszeń członkowskich EFPSNT:

Informacja Zarządu SNPL

30.04.2019

Konkurs 2019

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ogłasza konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki)

26.04.2019

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

26 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (Sala Koncertowa) o godz. 18.10 odbędzie się sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia.

Porządek dzienny:

  1. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za ubiegły rok
    (prof. dr Henryk Malewski);
  2. Sprawozdanie skarbnika SNPL doc. dr Katarzyny Mikszy;
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
  4. Dyskusja;
  5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej;
  6. Informacje oraz sprawy wniesione.

   

Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

9.04.2019

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa do uczestnictwa w konferencji

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...
(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)

która odbędzie się 25–27 kwietnia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Zarząd SNPL

16.01.2019

Świąteczne spotkanie członków i sympatyków SNPL

6 stycznia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej odbyło się świąteczne spotkanie członków i sympatyków SNPL, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, nasi przyjaciele i goście honorowi. ...        

Fotorelacja ze świątecznego spotkania członków SNPL w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Poprzednie wiadomości są umieszczane w tematycznych zakładkach.

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: