Kronika SNPL >>

Konferencje

27.6.2018

Szanowni Koledzy,

zapraszamy do uczestnictwa w obradach 22 międzynarodowej konferencji „Nauka a jakość życia” oraz Sympozjum „Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”, które odbędą się 28 czerwca – 1 lipca 2018 roku w Wilnie, hotelu „Domus Maria”, Aušros vartų g. 12.

Życzymy ciekawych i owocnych obrad.

Zarząd SNPL

13.8.2017

„Przeminęło z wiatrem…”

– czy tak za jakiś czas będziemy mówili o Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie:
wczoraj, dzisiaj, jutro
(aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne)

zorganizowanej 6–8 kwietnia 2017 r. przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w gościnnym Domu Kultury Polskiej w Wilnie?

Czy głębokie refleksje zawarte w wystąpieniach wielu znanych naukowców będą tylko chwilowymi newsami? ...

 

13.5.2016

 Posłowie do konferencji
Mniejszości narodowe  – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?

W dn. 28-30 kwietnia 2016 r.  w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?, którą zorganizowało Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy wspólnie z Wileńską Filią Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W konferencji udział wzięło ponad 80 osób, wygłoszono 49 referatów...

 

15.04.2016

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy!

Universitas Studiorum Polona Vilnensis oraz Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy zapraszają na XX Międzynarodową Konferencję „Nauka a jakość życia” i Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”, która się odbędzie 24-27 czerwca 2016 roku w Wilnie.

Szczegóły wydarzenia są w zaproszeniu (pdf).

29.11.2015

Największa w regionie międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona prawom językowym mniejszości narodowych Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie (Integration and exclusion: The linguistic rights of national minorities in Europe) odbyła się 27 listopada 2015 r. w Wilnie w hotelu „Artis Centrum Hotel“ (ul. Totorių 23). Językiem oficjalnym konferencji był język angielski z tłumaczeniem na język litewski. Więcej informacji w zaproszeniu (pdf) oraz w programie konferencji (pdf, w języku angielskim).

Media wileńskie zamieściły relacje o konferencji:

L24.lt: Prawa językowe mniejszości narodowych. Konferencja w Wilnie, 27 listopada 2015 r.

Wilnoteka.lt: Konferencja na temat praw językowych mniejszości narodowych na żywo na portalu Wilnoteka, 26 listopada 2015 r.

Kurier Wileński: Anna Pieszko. Na konferencji międzynarodowej — o prawach językowych mniejszości narodowych, 27 listopada 2015 r.

ZW.lt: Konferencja SNPL: Język może wzmocnić lub marginalizować pewne grupy społeczne

ZW.lt: Kuzborska: Pozbawiając prawa na oryginalny zapis nazwiska, pozbawiamy godności, Wywiad Małgorzaty Kozicz z dr Elżbietą Kuzborską. 1 grudnia 2015 r.

13.05.2015

 Posłowie do konferencji
Mniejszości narodowe  – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?

W dn. 28-30 kwietnia 2015 r.  w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?, którą zorganizowało Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy wspólnie z Wileńską Filią Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W konferencji udział wzięło ponad 80 osób, wygłoszono 49 referatów...

 

30.11.2014

Mamy zaszczyt poinformować oraz przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji pt.: Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?

Konferencja odbędzie się w dniach
28-30 kwietnia 2016 r.
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie
(ul. Naugarduko 76, Wilno LT-03202, Litwa).

Logo DKP

Więcej informacji podajemy w programie konferencji (pdf) oraz zaproszeniu (pdf)

25.10.2015

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy
zaprasza na największą w regionie
międzynarodową konferencję naukową
poświęconą prawom językowym mniejszości narodowych

Pomiędzy integracją a wyłączeniem:
prawa językowe mniejszości narodowych w Europie

Integration and exclusion:
The linguistic rights of national minorities in Europe


Konferencja odbędzie się 27 listopada 2015 r. w Wilnie
w hotelu „Artis Centrum Hotel“, (ul. Totorių 23).

Językiem oficjalnym konferencji jest język angielski z tłumaczeniem na język litewski. Więcej informacji w zaproszeniu (pdf).

Program konferencji (pdf, w języku angielskim).

17.10.2014

Polonijni naukowcy i inżynierowie obradowali w Wilnie.

Informacja Kuriera Wileńskiego z dnia 14 października 2014 r.

26.04.2014

24.04.2014 - Uroczyste posiedzenia z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy oraz pierwsze zebranie walne

Międzynarodowa konferencja naukowa

„Rodzinna Europa.
Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku”

 zorganizowana przez

Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej i
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

Logo PTMPLogo SNPl


9-11 kwietnia 2014 roku
(Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76)

Program konferencji

Galeria zdjęć (Fot. dr Marian Grygorowicz, Wiesław Łapin)

Konferencja w mediach: L24.lt (8.04.2014) , zw.lt (10.04.2014), wilnoteka.lt (14.04.2014), kurierpolski.pl (14.04.2014)

 

26.04.2010


więcej >>

2010-03-10

Konferencja Stowarzyszenia naukowców Polaków Litwy i Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku „Wydział Ekonomiczno-Informatyczny“ „Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na kraje Europy Środkowo-Wschodniej: aspekty gospodarcze i społeczne“

więcej >>>


więcej>>


więcej>>

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: