Współpraca >

Informacje partnerów

25.11.2021

Sieć badawcza Centrum Łukasiewicz organizuje Konferencję z Polonią, celem której jest, poza integracją polonijnego środowiska naukowego, zachęcenie do współpracy i rozpoczęcie wspólnych projektów. Główną grupą docelową konferencji są osoby polskiego pochodzenia zatrudnione w zagranicznych ośrodkach badawczych.
Wydarzenie online odbędzie się 16 grudnia 2021 r. (czwartek) w godzinach 16:00-20:00 CET. Centrum Łukasiewicza przewiduje organizację eksperckich paneli dyskusyjnych oraz sesji matchmakingowej (dobierania partnerów).

Załączamy zaproszenie i informacje o Centrum Łukasiewicza. Zapraszamy zainteresowanych do udziału.

19.09.2021

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej Armia Krajowa W Małopolsce. Wokół źródeł i miejsc pamięci w poniedziałek, 20 września, od godziny 10:00 online. Konferencja objęta jest symboliczną opłatą 3 zł.

6.08.2021

Stowarzyszenie Wspólnota Polska 
pragnie zaprosić do udziału w konferencji 

Łączy nas Nauka - Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie,

która odbędzie się w formule online w terminie 9-11 grudnia 2021r.  

Celem Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie jest przedstawienie osiągnięć naukowców polskich i polskiego pochodzenia, krzewiących naukę, kulturę i sztukę. Pragniemy wspierać obecność nauki polskiej na międzynarodowej arenie naukowej, jak również promować ją w świadomości Rodaków w kraju i poza jego granicami. Udział w konferencji jest bezpłatny.

20.11.2016

Koledzy i Koleżanki oraz Sympatycy SNPL!

Podajemy Komunikat prasowy o decyzjach Walnego Zebrania Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, które się odbyło w Wiedniu w dniu 14.10.2016 r.

Zarząd SNPL

8.7.2016

Szanowni Państwo,

Przyjęciem „Przesłania” zakończyła się sesja podsumowująca zwołany w czerwcu we Wrocławiu XXV Kongres Techników Polskich, który był zorganizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich.

Obrady plenarne rozpoczął cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, pt.  „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki”.

Czytaj całość >>

15.03.2016

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych wydała kolejny numer wydania informacyjnego Flash Info N° 9.

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT)

19.12.2015

W kolejnym wydaniu Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info N° 8 są ciekawe informacje o SNPL.

25.11.2015

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) Janusza Ptaka o współpracy polonijnych inzynierów w Europie na XII zebraniu walnym, które się odbyło 17-18 października 2015 roku w Londynie.

6.10.2015

W wydawnictwie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info N° 7 są opublikowane wiadomości o imprezach SNPL.

10.3.2015

W wydawnictwie Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info N° 5 ukazał się artykuł o SNPL.

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: