Archiwum >>

Sprawozdania Zarządu

Sprawozdanie za lata 2011-2014

Sprawozdanie Zarządu za rok 2012, działalność w 2012 roku

Działalność w latach 2008-2011

Uchwała zarządu z dnia 4 kwietnia 2011 roku o zebraniu walnym

Misja i krótka historia SNPL w 2009 roku

Uchwała walnego zebrania SNPL z dnia 9 maja 2008 r.
uchwała zebrania SNPL

Kierunki działalności na rok 2007, sprawozdanie Zarządu za rok 2007

Uchwała 27 kwietnia 2007 r. zebrania SNPL
uchwała zebrania SNPL

Sprawozdanie Zarządu za lata 2005-2007

Kierunki działalności na rok 2006, sprawozdanie Zarządu za rok 2006

Uchwała 10 lutego 2006 r. zebrania SNPL
uchwała zebrania SNPL

Kierunki działalności na rok 2006

Oświadczenie w sprawie obrazu

Sprawozdanie za rok 2005

Propozycje do programu wyborczego AWPL
propozycje SNPL

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki: