Rada naukowa
Rocznika SNPL


    Prezes – prof. dr Henryk Malewski (Akademia Pomorska, Polska; Litwa)

    Członkowie:

    • prof. dr hab. Romuald Brazis
            (Universitas Studiorum Polona Vilnensis, Litwa)

    • prof. dr Karin Friedrich
            (Uniwersytet Aberdeen, Wielka Brytania/Niemcy))

    • dr hab. Henryka Ilgiewicz
            (Instytut Badań Kultury Litwy, Litwa)

    • prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski
            (Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Wielka Brytania)

        • prof. dr hab. Marceli Kosman
            (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska)

    • prof. dr hab. Zbigniew Kurcz
            (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

    • prof. dr hab. Radosław Lolo
            (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Polska)

    • prof. dr hab. Michał (Michel) Masłowski
            (Uniwersytet Paris IV - Sorbonne, France)

    • prof. dr hab. Maciej Marszał
            (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

    • prof. dr hab. Michael J. Mikoś
            (Uniwersity of Wisconsin-Milwaukee, USA)

    • prof. dr hab. Mykhaylo Mykiyevych
            (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)

    • prof. dr hab. Marek Oziewicz
            (Uniwersytet Minnesota, USA)

    • dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, prof. UW
            (Uniwersytet Warszawski, Polska)

    • doc. dr Józef Szymeczek
            (Uniwersytet w Ostrawie, Czechy)

    • prof. dr hab. Halina Taborska
            (Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Wielka Brytania)

    • prof. dr hab. Janusz Tanaś
            (Australian Catholic University, Australia)

    • prof. dr hab. Marek Tomaszewski
            (Francuskie Towarzystwo Badań Naukowych (SFEP), Francja)

    • prof. dr hab. Aleksander Waszkiewicz
             (Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie, Białoruś)

    • prof. dr hab. Julian Z. Winnicki (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

    • prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski
            (Uniwersytet w Białymstoku, Polska; Litwa)