Współpraca >>

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT) – federacja polonijnych stowarzyszeń zajmujących się kwestiami nauki i techniki, prowadzących działalność w państwach europejskich. Federacja została założona w 2004 roku z siedzibą we Wiedniu. Do zasadniczych zadań Federacji należy stymulowanie współpracy między polonijnymi środowiskami naukowo-technicznymi, wspieranie integracji tych środowisk w Europie, reprezentowanie ich wspólnych interesów, popieranie współpracy polonijnych środowisk z analogicznymi środowiskami w Europie oraz propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowej, technicznej i gospodarczej. EFPSNT działa poprzez doroczne Walne Zebrania, organizację konferencji tematycznych oraz udział w konferencjach organizowanych przez inne organizacje polskie i polonijne.

Lista stowarzyszeń członkowskich EFPSNT:

23.12.2018

Ukazał sie 17. numer wydania „Flash Info”.

Życzymy ciekawej lektury!

20.10.2018

Szanowni Koledzy,

ukazał się 16. numer FlashInfo, wydawnictwa Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Życzymy ciekawej lektury.

Zarząd SNPL

19.6.2018

Szanowni Koledzy,

ukazał się 15. numer FlashInfo, wydawnictwa Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Życzymy ciekawej lektury.

Zarząd SNPL

11.12.2017

Szanowni Państwo,

ukazał się 14. numer Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Flash Info.

W numerze są między innymi informacje o 100-leciu technicznego stowarzyszenia polonijnego we Francji, w którym uczestniczył przedstawiciel SNPL, informacja naszych partnerów Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polaków na Litwie (STIP) oraz wiadomości o działalności SNPL.

Życzymy ciekawej lektury!

14-16.10.2022

Filia UwB
w Wilnie

Strona powstała dzięki:

w