Kadencja 2020-2023

  1. Prof. dr Wojciech Stankiewicz – prezes SNPL
  2. Dr. hab. Alina Grynia – zastępca prezesa SNPL
  3. Doc. dr Barbara Dwilewicz – członek Kolegium Redakcyjnego, organizacja Konkursów SNPL.
  4. Dr Renata Karpicz – organizacja konferencji SNPL
  5. Dr Jan Kolendo – organizacja konferencji SNPL
  6. Doc. dr Krystyna Moroz-Łapin – administrator strony internetowej, sekretarz posiedzeń Zarządu i członek Kolegium Redakcyjnego
  7. Dr Mirosław Szejbak – redaktor naczelny Rocznika SNPL
  8. Prof. dr Aleksander Waszkiewicz – konsultacje prawne
  9. Dr hab. Jarosław Wołkonowski – organizacja konferencji SNPL