Upamiętnienie dorobku naukowego prof. Zbigniewa Oziewicza

Ukazała się drukiem pięknie wydana przez Wydawnictwo „World Scientific” monografia „Scientific Legacy of Professor Zbigniew Oziewicz” ku upamiętnieniu wybitnych zasług na polu matematyki i fizyki teoretycznej Profesora Zbigniewa Oziewicza, który przyszedł na świat 22 sierpnia 1941 roku w Wilnie, a odszedł do Pana trzy lata temu (8 grudnia 2020 roku) w Meksyku. Między innymi, był czynnym członkiem SNPL, w ciągu semestru wykładał matematykę i prowadził seminaria dla studentów informatyki w Filii UwB w Wilnie.

Monografia na siedmiuset pięćdziesięciu stronach prezentuje 34 rozdziały tematyczne, wybrane drogą recenzowania spośród prac przedstawionych na Międzynarodowej Konferencji „Applied Category Theory Graph-Operad-Logic” , którą zorganizował Narodowy Autonomiczny Uniwersytet Meksyku w sierpniu 2021 roku. Autorzy z Meksyku, USA, Kanady, Brazylii, Zjednoczonego Królestwa, Hiszpanii, Włoch, Bułgarii, Węgier, Polski, Litwy, Rosji Chin i Japonii podali swoje, inspirowane przez Zbigniewa Oziewicza, dokonania w teorii kategorii, grafów i logiki, teorii relatywistycznej, nie komutatywnej geometrii i rachunku różniczkowego, abstrakcyjnej algebry, homologii, mnogości, kwantowych grup symetrii, algebry Clifforda, topologicznej kwantowej teorii pola, mechaniki kwantowej, kwantowych systemów komunikacji, kwantowych operacji Liego i innych. 

Jedyny z Litwy autor – członek SNPL – Romuald Brazis na stronach 223–244 (stanowiących Rozdział 11) traktuje o zasadniczej sprzeczności szczególnej teorii względności z teorią klasyczną i kwantową.  

O dodatkową informację  można sięgnąć do internetu, podając hasło: Scientific Legacy of Professor Zbigniew Oziewicz