Konkurs 2022 został rozstrzygnięty

Zgodnie z tradycją 6 lutego 2023 roku, czyli w dniu Święta Trzech Króli, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, na którym podsumowano 2022 rok kalendarzowy.  Jednym z punktów zebrania było rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. W 2022 … Dowiedz się więcej

Aleksander Waszkiewicz (Alexander Vashkevich)

Profesor, doktor nauk prawych Urodził się w Lidzie 9 września 1960 r. W 1983 r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (BUP) w Mińsku. W 1987 roku obronił pracę doktorską w dziedzinie prawa konstytucyjnego, pracował w katedrze prawa konstytucyjnego jako wykładowca, docent. W 1996 r. został wybrany  do Sądu Konstytucyjnego Białorusi, ale po referendum listopadowym … Dowiedz się więcej

Komunikat o konferencji SNPL 2021

W związku z trudną sytuacją koronawirusa w Polsce oraz na Litwie i po negocjacjach z naszymi partnerami – Ambasadą RP w Wilnie i Departamentem Mniejszości Narodowych przy rządzie Republiki Litewskiej – termin konferencji został przesunięty na 15-17 października 2021 roku. Mamy nadzieje, że w tym nowym terminie będzie już można przeprowadzić konferencję w formie tradycyjnej i … Dowiedz się więcej