Konkurs 2022 został rozstrzygnięty

Zgodnie z tradycją 6 lutego 2023 roku, czyli w dniu Święta Trzech Króli, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, na którym podsumowano 2022 rok kalendarzowy.  Jednym z punktów zebrania było rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. W 2022 roku odbyła się jego piąta edycja. Na konkurs nadesłano 8 prac: 3 prace licencjackie i 1 praca magisterska z Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, 2 prace licencjackie  z Uniwersytetu Witolda Wielkiego i 2 prace licencjackie  z Uniwersytetu Wileńskiego.  Komisja konkursowa w składzie: dr Barbara Dwilewicz, dr Justyna Łuczyńska, prof. dr Wojciech Stankiewicz, prof. dr hab. Aleksander Waszkiewicz, dr hab. Jarosław Wołkonowski nagrodziła 4 prace:

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 EUR przyznano Agacie Stankiewicz  za pracę magisterską pt. „Finanse publiczne w kontekście zmian  demograficznych na przykładzie Polski i Litwy” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Aliny Gryni.

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 EUR przyznano Marcie Lukojt za pracę licencjacką pt. „Sprawności językowe uczniów klasy7-8 w zakresie tworzenia i użycia form rodzaju męskoosobowego” napisaną na Uniwersytecie Witolda Wielkiego pod kierunkiem doc. dr Ireny Masojć.

III miejsce i nagrody pieniężne w wysokości 100 EUR przyznano dwóm osobom: Ewelinie Czarneckiej za pracę licencjacką pt. „Bożonarodzeniowe słownictwo kulinarne w polszczyźnie wileńskiej” napisaną na Uniwersytecie Wileńskim pod kierunkiem doc. dr.  Mirosława Dawlewicza oraz Ernestowi Ziniewiczowi za pracę licencjacką pt. „Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw branży logistycznej na Litwie na wybranych przykładach” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr  Elżbiety Zalesko.

Fundatorem nagród pieniężnych jest Stowarzyszenie Polaków Naukowców Litwy.